Aktivizační činnosti

Květen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Jeden z nejkrásnějším měsíců v roce jsme zahájili výletem do cukrárny ve Staré Pace, kam rádi jezdíme na kávu a dobrý zákusek. O pár dní později jsme vyjeli do zahradnictví Kruh v Roztokách u Jilemnice, abychom nakoupili sadbu květin a zeleniny na naši terasu. Dne 12. května byl Svátek matek, takže jsme vyráběli přáníčka a malovali obrázky s tématikou tohoto svátku.

Květen 2024 na Denním stacionáři A

Květen nás lákal ven a na terasu, proto jsme začínali vysazovat truhlíky s květinami i se zeleninou. Vyrazili jsme do „Suchardova domu“ na výstavu karet nebo do Jičína do naší oblíbené cukrárny na kávu a zákusek. V půlce měsíce jsme se zúčastnili spolu s dalšími odděleními Života bez bariér a Jičínskou Charitou soutěžního a kulturního odpoledne, které neslo název „Umíme se bavit napříč generacemi“. Hlavní akcí tohoto měsíce byl ale výlet do hospitálu Kuks, kde jsme si prohlédli expozici o historii lékáren.

Květen 2024 na Sociální rehabilitaci

Tento měsíc jsme se věnovali mnoha činnostem:
Pokračovali jsme na projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách". Na měsíc květen si uživatelé vybrali Josefa I. Habsburského. Zhlédli jsme několik videí, vyhledali informace v knihách i na PC, přečetli si mnoho zajímavých informací, vybarvovali portrét panovníka a připravili výpisky  - učíme se, jak správně pečovat nejen o chod domácnosti, ale i svou vlastní osobu:
- jemnou motoriku jsme si procvičili při výrobě přáníček pro maminky u příležitosti jejich svátku;

Kurz - "Pěstování bylinek a jejich použití"

Ve středu 22. května 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz “Pěstování bylinek a jejich použití“.

Na účastníky květnového kurzu čekalo malé pohoštění - jednohubky zdobené čerstvými bylinkami, čaj, káva a osvěžující nápoj s citrónem a mátou.

Po přivítání uživatelé nejprve zhlédli videa o pěstování a péči nejpoužívanějších bylinek. Dozvěděli jsme se, že kdo nemá vlastní zahrádku, má možnost bylinky pěstovat i na balkóně nebo na okenním parapetě v truhlíku.

Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Umíme se bavit napříč generacemi“

Dne 15. května 2024 proběhl v Novopackém klášteře první ročník „Umíme se bavit napříč generacemi“ pro účastníky od 0 do 100 a více let ve spolupráci Života bez bariér, z.ú. a Oblastní charita Jičín - Centrum SASanka.
Každý, kdo se zúčastnil aktivit (házení na cíl, třídění odpadků, luštění rébusů, vylov si svůj bonbónek, skládání puzzle, jízda na mechanickém vozíku okolo kuželů) dostal odměnu a v barokním sále Novopackého kláštera bylo připravené občerstvení. Počet soutěžících byl úctyhodných 93.

Duben 2024 na Sociální rehabilitaci

Z kraje měsíce jsme navštívili Informační centrum v Nové Pace. Získali jsme zde mnoho informací o městě, kulturních a sportovních akcích. Prohlédli jsme si dárkové a upomínkové předměty. Pracovnice IC nám ochotně odpovídala na naše dotazy a doporučila tipy na různé výlety.
Do projektu "Poznávání historie panovníků v Čechách" nám za duben přibyl nový panovník Břetislav I. Uživatelé vyhledali pomocí PC zajímavé informace, zhlédli naučná videa, četli v knihách a připravili výpisky o knížeti, který proslul jako český Achilles.

Duben 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akce měsíce se uskutečnila sice až koncem dubna, ale o to víc jsme se všichni na Čarodějnice těšili a připravovali se na ně předem, např. výrobou kostýmů a dekorací. Akce proběhla na terase Novopackého kláštera ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín, centrem SASanka. Součástí čarodějnického dopoledne byly různé soutěže a nechyběla ani odměna ve formě malého občerstvení.

Duben 2024 na Denním stacionáři A

Duben jsme zahájili výletem na nově instalovanou Rumcajsovu lavičku v lipové aleji v Jičíně a pokračovali jsme dalšími výlety v našem regionu – např. do kovárny v Bukovině nebo do Bělé u Pecky. Navázali jsme na probíhající projekty – „Světadíly“. Stále objevujeme Evropu a státy sousedící s Českou republikou. Vytvářeli jsme nové ilustrace do projektu „Pohádky“, používali jsme enkaustiku a jiné výtvarné techniky. Hlavní akcí měsíce byl čarodějnický rej dne 24. dubna, kdy jsme si dopoledne zpestřili různými soutěžemi a odměnili se malým občerstvením.

Slet čarodějnic a čarodějů v Novopackém klášteře

Ve středu 24. dubna 2024 proběhla v Novopackém klášteře úžasná akce. Zaměstnanci a uživatelé se tento den stali čarodějnicemi a čaroději. V prostorách se konaly čarodějnické disciplíny, vtipně připravené pro rychlost, zručnost, paměť a všichni se úžasně bavili. Nechybělo občerstvení, které připravili pracovníci sociálních služeb ze surovin z potravinové banky. Na přípravě a organizaci se podílely i studentky vykonávající praxi v sociálních službách, které se akce také zúčastnily a aktivně pomáhaly u připravených čarodějnických disciplín pro klienty.

Kurz - "Systém sociálního zabezpečení v ČR“

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se na Sociální rehabilitaci konal kurz "Systém sociálního zabezpečení v ČR“.
Účastníky kurzu přivítala mgr. Věra Dejmková, vedoucí sociálních služeb ŽBB, z.ú.
U připraveného pohoštění, jablečného závinu, čaje a kávy nás seznámila s dnešním programem.
Systém sociálního zabezpečení v ČR zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péče.

„Kreativní dílnička pro děti ZŠ Pecka“ v Komunitním centru

V pátek 12. dubna 2024 navštívili Komunitní centrum Novopackého kláštera žáci 4. třídy základní školy z Pecky. Cílem aktivizačního dopoledne byla rukodělná výroba společně s klienty a pracovníky sociální rehabilitace. Děti vyrobily přáníčka z tapet ke Dni matek a navlékaly krásné náramky z korálků. Během návštěvy si děti prohlédly klášter a měly možnost získat informace o historii navštíveného objektu. Na závěr nákupem výrobků v našem klášterním obchůdku podpořily práci osob se zdravotním postižením, za což jim děkujeme.

 

Březen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

S prvními březnovými dny přichází více sluníčka  a tím i více energie na aktivity uvnitř i venku. Tento měsíc zahajujeme procházkami a návštěvou cukrárny. Povídáme si o zahradničení, o tom co se vysévá na jaře, připravujeme květináče na sázení květin atd.  Díváme se na pohádky a filmy, které si uživatelé vyberou, luštíme sudoku, křížovky, děláme kvízy, testy. Také pravidelně zapisujeme počasí. Vzhledem k tomu, že se blíží jaro a s ním i Velikonoce, vyráběli jsme výzdobu, uklízeli a připravovali vše na Velikonoční jarmark, který probíhal v areálu Novopackého kláštera ve dnech 23. - 24.

Březen 2024 na Denním stacionáři A

Jarní dny nás lákají do přírody a my pozorujeme, jak se znovu probouzí k životu. Chodíme na vycházky a obdivujeme první rozkvetlé květiny.  Odskočili jsme si také na výlet spojený s výstavou „Amatérského divadla“ na zámku v Miletíně, kde jsme si prohlédli spoustu zajímavých kostýmů a rekvizit potřebných k divadelním vystoupením.

Březen 2024 na Sociální rehabilitaci

Pro náš projekt „Poznávání historie panovníků v Čechách“ si naši uživatelé na měsíc březen vybrali Václava II. Zhlédli jsme zajímavé historické dokumenty, předčítali z knih, vytiskli podklady k tématu a společně připravili poutavou naučnou nástěnku.
Ve středu 6. března jsme se zúčastnili filmového setkání v ŽBB. V našem krásném barokním sále se promítal film "Jestřábí žena". Zhlédli jsme pohádkový fantasy příběh o lásce, která se nemůže dočkat naplnění. O přestávce na nás čekalo překvapení -  popcorn a limonáda.

Stránky