Exkurze v atelieru Tilia a krátký výlet za skrytými poklady podkrkonoší

Dne 6. března jsme si společně s uživateli našich služeb Sociální rehabilitace a Denní stacionář udělali malé zpestření všedního dne a i přes nečekanou sněhovou nadílku se vydali na malý „výlet“.

V poslední době se u našich uživatelů stal velmi oblíbený nácvik užitečných věcí pro život jak pomocí kurzů, tak následně i přímo v praxi. Jednu z mnoha takových činností, kterou pravidelně nacvičujeme v rámci programu zaměstnávání osob zdravotně postižených, je příprava na pracovní pohovor. Rozhodli jsme se tedy spojit příjemné s užitečným a podnikli exkurzi do chráněné dílny ateliéru Tilia v Nové Vsi nad Popelkou.

 Hned v úvodu nás velmi mile uvítal zdejší personál a tímto jim patří velký dík. Dozvěděli jsme se, co vše tam vyrábějí a nestačili se opravdu divit, jak jsou zdejší zaměstnanci šikovní. Vznikají tu krásné výrobky ze dřeva - kasičky, šperkovničky, truhličky, misky, hodiny a mnoho dalších drobných výrobků, jejichž základem je naprostá preciznost! Ti zručnější se mohou podílet např. na výrobě skříní, postelí, nebo restaurátorství starého nábytku.

Nedílnou součástí této exkurze byl právě pohovor jednoho našeho uživatele služby Sociální rehabilitace, který se zde ucházel o zaměstnání. Pan vedoucí byl k němu velice vstřícný, ochotně mu ukázal všechna pracoviště a při tom zjišťoval, na jakou pozici by ho bylo možné zařadit. Není nad to vidět vše přímo v prostředí budoucího zaměstnání a reálně tak zvážit své možnosti. Vedení si vzalo na našeho uživatele kontakt a zařadilo ho do databáze uchazečů. Ještě je nutné dodat, že jediným výrazným vstupním handicapem uchazeče byla skutečnost, že je pouze osobou zdravotně znevýhodněnou a nepobírá invalidní důchod. Pokud by ho měl, dostal by pravděpodobně možnost postavit se na pomyslnou startovní čáru do života již dnes…

Ostatní si s oblibou prohlíželi krásné a nápadité výrobky ze dřeva a zaměstnanci nám k některým z nich ochotně vysvětlili i výrobní postupy. Navštívili jsme postupně celou provozovnu a střídali se po malých skupinkách, abychom dodržovali bezpečný pohyb v objektu. Závěrem se s námi rozloučilo nejen vedení, ale i pracovníci chráněné dílny a my jim poděkovali za možnost nahlédnutí pod pokličku jejich umění…

Po takové exkurzi bylo nutné se občerstvit a společně jsme se všichni odebrali do Lomnice nad Popelkou, směr cukrárna. Zde si každý vybral svou energetickou bombu např. v podobě zákusku a horké čokolády, nebo kapucína a proběhlo krátké vyprávění zážitků z chráněné dílny Tilia ve skupině.

Naší další zastávkou byla zážitková přednáška s názvem: „Za skrytými poklady podkrkonoší“, kterou pro nás ochotně připravil RNDr. Luboš Hromádko, lomnický sběratel a brusič polodrahokamů. Prozradil nám, jak vznikla hornina, ve které se nacházejí acháty, jaspisy, křišťály a další podkrkonošské polodrahokamy. Dále také to, jak se kdysi brousilo a jak se zpracovávají kameny dnes i několik zajímavých příběhů zdejších kamenářů.

Poté si po krásné přednášce, za kterou moc děkujeme panu Hromádkovi, mohli uživatelé vyzkoušet přímo na místě opracovávání achátů. Někteří velice překvapili svou šikovností, jiní využili tuto činnost k nácviku jemné motoriky takto nevšedním způsobem. Vybroušený achát si každý mohl vzít sebou jako suvenýr z dnešní báječné „výpravy“, která přinesla pracovníkům i uživatelům sociálních služeb opravdu nádherné zážitky, ze kterých budou moci čerpat inspiraci pro užitečné vyplnění svého volného času. Třeba právě hledáním achátů, nebo pouhou procházkou po zdejším malebném kraji a mohou si tak udělat ze všedního dne, plného stereotypu, nevšední a krásný prakticky kdykoliv…