Exkurze v klášteře

Život bez bariér, z. ú. nemá ani zámek ani hrad. Vlastní klášter tzv. novopacké hradčany a další objekty bývalé nemocnice v Nové Pace. V nich již 13 let poskytuje činnosti a služby pro handicapované a seniory. Pravdou je, že  jsem měla tu čest provázet  v průběhu roku 2019 několik skupin se zájmem dozvědět se o historii této barokní budovy,  vidět současný stav kláštera a  prohlédnout si prostory opraveného objektu  Centra bez bariér. Tato bývalá hospodářská budova byla opravena v roce 2010 a je kapacitně zcela naplněna. Bylo mi potěšením provázet bývalé zaměstnance nemocnice, bývalé pacienty nebo ti, kteří se tak nějak " chtěli vrátit v čase", ale i ti, kteří o Životě bez bariér a klášteře slyšeli jen z doslechu. Pro mě osobně a náš klášter je to čest k získávání nových informací o historii bývalé nemocnice v Nové Pace. Zároveň setkání tohoto typu jsou  prezentací toho co děláme, co plánujeme v dalším období a přínosem všeobecně.

Jitka Fučíková