Akce pro veřejnost

ŽIVOT BEZ BARIÉR ZVE NA "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Zveme Vás na JARNÍ VÝSTAVU do knihovny do Staré Paky!

Zveme Vás na JARNÍ TRH na Pecku!

Zveme Vás na Jarní jarmark a dny otevřených dveří!

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Program akcí Života bez bariér v roce 2020

Udělejte radost hned dvakrát svým nákupem... Děkujeme

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří

Tradiční akce Života bez bariér z.ú. se konala ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2019 Byla přínosem z několika důvodů.

Pozvánka na předvánoční jarmark

V těchto dnech vrcholí přípravy na dny otevřených dveří v Centru bez barier. Uživatelé Denního stacionáře i Sociální rehabilitace se aktivně zapojili a zároveň si tak nacvičili systém rozvržení a organizace vlastní práce. Pod dohledem pracovnic zdobili stromek, vyráběli různé výrobky pro veřejnost, uklízeli terasy i interiér a společně s výrobky chráněných dílen tak pomohli vytvořit jedinečnou kolekci originálů...

Ve dnech 24. a 25. 11 se budete moci přesvědčit sami o tom, že uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci chráněné dílny jsou opravdu šikovní...

 

Příprava na Předvánoční jarmark v plném proudu

Dne 24. 11. a 25. 11. 2019 se otevřou dveře Centra bez bariér v Nové Pace  široké veřejnosti. Každý kdo zavítá do Života bez bariér, bude mít možnost zakoupit dárečky chráněných dílen, podívat se "pod pokličku práce sociálních služeb", dozvědět se novinky k realizaci opravy bývalého kláštera a třeba i ochutnat dobroty, které připraví  klienti  a zaměstnanci. V současné době probíhají přípravy. Uklízíme, pečeme, smažíme, ladíme výrobky na prodeje, připravujeme techniku pro prezentace.  Srdečně všechny zveme, neboť tento rok bude výjimečný.

Týden vzdělávání dospělých 2019

Ve dnech 11.11. 2019 a 15.11.2019 proběhl Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji organizovaný Úřadem práce ČR a Královéhradeckým krajem. Život bez bariér, z.ú. představil  dne 13.11.2019 v prostoru Úřadu práce v Jičíně   sociální službu Sociální rehabilitace. Formou prezentace se mohla široká veřejnost dozvědět pro jaké cílové skupiny je služba určena a jaký je přínos sociální rehabilitace v praxi. Nedílnou součástí bylo předávání prezentačních materiálů .

Narozeniny Jednoty bratrské v Nové Pace

Jednota bratrská slavila 120 let. Měli jsme tu čest účastnit se oslavy, která se konala dne 13.11. 2019 v Centrále v Nové Pace. Krásná atmosféra, úžasný program, milí hosté, mnoho přátel. Uvědomili jsme si  z prezentací historie Jednoty bratrské (JB), které zdobily sál Centrálu, že se Životem bez bariér (ŽBB) je mnohé spojuje. V Nové Pace JB v roce 2003 založila spolek Fontána, ŽBB v roce 2004 sdružení. V roce 2017 JB opravila a otevřela školu, ŽBB v roce 2011 opravila a otevřela Centrum bez bariér. JB koupila a opravuje  bývalý hotel Centrál, ŽBB koupila a opravuje bývalý klášter.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Stránky