Akce pro veřejnost

Program akcí Života bez bariér v roce 2020

Udělejte radost hned dvakrát svým nákupem... Děkujeme

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří

Tradiční akce Života bez bariér z.ú. se konala ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2019 Byla přínosem z několika důvodů.

Pozvánka na předvánoční jarmark

V těchto dnech vrcholí přípravy na dny otevřených dveří v Centru bez barier. Uživatelé Denního stacionáře i Sociální rehabilitace se aktivně zapojili a zároveň si tak nacvičili systém rozvržení a organizace vlastní práce. Pod dohledem pracovnic zdobili stromek, vyráběli různé výrobky pro veřejnost, uklízeli terasy i interiér a společně s výrobky chráněných dílen tak pomohli vytvořit jedinečnou kolekci originálů...

Ve dnech 24. a 25. 11 se budete moci přesvědčit sami o tom, že uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci chráněné dílny jsou opravdu šikovní...

 

Příprava na Předvánoční jarmark v plném proudu

Dne 24. 11. a 25. 11. 2019 se otevřou dveře Centra bez bariér v Nové Pace  široké veřejnosti. Každý kdo zavítá do Života bez bariér, bude mít možnost zakoupit dárečky chráněných dílen, podívat se "pod pokličku práce sociálních služeb", dozvědět se novinky k realizaci opravy bývalého kláštera a třeba i ochutnat dobroty, které připraví  klienti  a zaměstnanci. V současné době probíhají přípravy. Uklízíme, pečeme, smažíme, ladíme výrobky na prodeje, připravujeme techniku pro prezentace.  Srdečně všechny zveme, neboť tento rok bude výjimečný.

Týden vzdělávání dospělých 2019

Ve dnech 11.11. 2019 a 15.11.2019 proběhl Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji organizovaný Úřadem práce ČR a Královéhradeckým krajem. Život bez bariér, z.ú. představil  dne 13.11.2019 v prostoru Úřadu práce v Jičíně   sociální službu Sociální rehabilitace. Formou prezentace se mohla široká veřejnost dozvědět pro jaké cílové skupiny je služba určena a jaký je přínos sociální rehabilitace v praxi. Nedílnou součástí bylo předávání prezentačních materiálů .

Narozeniny Jednoty bratrské v Nové Pace

Jednota bratrská slavila 120 let. Měli jsme tu čest účastnit se oslavy, která se konala dne 13.11. 2019 v Centrále v Nové Pace. Krásná atmosféra, úžasný program, milí hosté, mnoho přátel. Uvědomili jsme si  z prezentací historie Jednoty bratrské (JB), které zdobily sál Centrálu, že se Životem bez bariér (ŽBB) je mnohé spojuje. V Nové Pace JB v roce 2003 založila spolek Fontána, ŽBB v roce 2004 sdružení. V roce 2017 JB opravila a otevřela školu, ŽBB v roce 2011 opravila a otevřela Centrum bez bariér. JB koupila a opravuje  bývalý hotel Centrál, ŽBB koupila a opravuje bývalý klášter.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Zveme vás na předvánoční jarmark a dny otevřených dveří 24. - 25. 11. 2019

24. a 25. listopadu budou dveře Života bez bariér otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Na předvánočním jarmarku si můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen a sociálních služeb. Přijďte se podívat do našich prostor a popovídat si o nabízených službách pro zdravotně postižené, seniory a pečující osoby.

Exkurze v klášteře

Život bez bariér, z. ú. nemá ani zámek ani hrad. Vlastní klášter tzv. novopacké hradčany a další objekty bývalé nemocnice v Nové Pace. V nich již 13 let poskytuje činnosti a služby pro handicapované a seniory. Pravdou je, že  jsem měla tu čest provázet  v průběhu roku 2019 několik skupin se zájmem dozvědět se o historii této barokní budovy,  vidět současný stav kláštera a  prohlédnout si prostory opraveného objektu  Centra bez bariér. Tato bývalá hospodářská budova byla opravena v roce 2010 a je kapacitně zcela naplněna.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

7. srpna 2019 budeme opět prodávat naše výrobky z chráněné dílny v Lázních Bělohrad v kulturním sále lázeňského hotelu GRAND

Jste srdečně zváni!

Pozvánka na Výroční jarmark KVČ v Jičíně

Stránky