Hotel Centrál, Masarykovo náměstí 18, Nová Paka

  Hotel Centrál

  Masarykovo náměstí 18

Částečně přístupný objekt

    

Vstup a interiér

Objekt se nachází na podloubí Masarykova náměstí. Podloubí  (šířka 350 cm) je bezbariérově přístupné z obou stran. Z  pravé   strany vede nájezd z drobných dlažebních kostek (šířka 350 cm, hloubka 560 cm, sklon 5%). Z levé strany vede zalomený nájezd ze zámkové dlažby (šířka 362 cm, 146 cm, délka 439 cm, 237 cm, sklon 8 %). Hlavní vstup je realizován dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 90 cm, vedlejšího křídla 70 cm) otevíranými směrem dovnitř umístěnými v nice (šířka 255 cm, hloubka 32 cm). Vlevo na dveřích je umístěna zvonková signalizace (výška 84 cm). Přede dveřmi je + 1 schod (výška 12 cm). Následuje zádveří (šířka 240 cm, hloubka 331 cm) zakončené dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 75 cm) otevíranými ze zádveří, před kterými je + 1 schod (výška 14 cm). Výškový rozdíl  obou schodů je kompenzován  2 mobilními ližinami z ocelového roštu s protiskluzovým opatřením (šířka 50 cm, délka 120 cm, sklon 12%).  Vedlejší  vchod  je umístěn v zadní části budovy a dostaneme se k němu z ulice Na tržišti  ocelovou bránou (šířka 2x 160 cm) otevíranou směrem dovnitř.  Za bránou je velká plocha nerovného charakteru z betonových panelů. Vchod je umožněn jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými směrem dovnitř s prahem 5 cm. Následuje zádveří (šířka 160 cm, hloubka 230 cm), které ústí  do prostoru suterénu, kde je umístěn nákladní výtah (dveře šířka 90 cm , kabina šířka 93 cm, hloubka 150 cm, ovládací panel výška 130 cm), před kterým je betonový nájezd (šířka 103 cm, hloubka 40 cm, sklon 7%). Výtah má pravidelné revizní kontroly. Spojuje suterén , 1. NP a 2. NP.  V budově je schodiště (suterén – 15 schodů;  1.NP + 21, +15 schodů;  2. NP + 15, +15 schodů). V přízemí  se nachází kavárna Café Centrál , v 1. NP je velký sál, kde se konají veřejné akce, v mezipatře je Rodinné centrum.

Hygienické zázemí

V přízemí je k dispozici  přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm, kabina šířka 166 cm, hloubka 180 cm, 1 sklopné madlo výška 80 cm) umístěná v předsíni (dveře šířka 85 cm, šířka 168 cm, hloubka 273 cm). Dále je k dispozici běžné WC muži a WC ženy.

Parkování

Parkovat je možné na Masarykově náměstí.  Parkovací místa pro držitele  průkazu ZTP a ZTP/P jsou vyhrazena.          

Více informací na: