Mapování kultura

Novopacké sklepy - penzion, restaurant, ul. Stanislava Suchardy 76, Nová Paka

  Novopacké sklepy - penzion, restaurant
  Stanislava Suchardy 76

Částečně přístupný objekt

   

Kino Nová Paka, Lomnická 60

 Kino Nová Paka

 Lomnická 60 

Částečně přístupný objekt

   

Městské kulturní středisko, F. F. Procházky 101, Nová Paka

 Městské kulturní středisko

 F. F. Procházky 101 

Částečně přístupný objekt

     

Městské muzeum - Suchardův dům, Suchardova ul. 68, Nová Paka

 Městské muzeum - Suchardův dům

 Suchardova ul. 68  

Částečně přístupný objekt

    

Městské muzeum - Klenotnice, F.F. Procházky 70, Nová Paka

 Městské muzeum - Klenotnice
 F.  F. Procházky 70 

Částečně přístupný objekt

   

Městská knihovna, F. F. Procházky 70, Nová Paka

 Městská knihovna

 ul. F.F. Procházky 70

 

Částečně přístupný objekt

      

Farní kostel sv. Mikuláše, Mikulášská 209, Nová Paka

 Farní kostel sv. Mikuláše

 Mikulášská 209

Objekt nepřístupný

Gernatův dům, Kotíkova 166, Nová Paka

 Gernatův dům

 Kotíkova 166

Objekt částečně přístupný

     

 

Hotel Centrál, Masarykovo náměstí 18, Nová Paka

  Hotel Centrál

  Masarykovo náměstí 18

Částečně přístupný objekt

    

Svaz tělesně postižených, Biskupská 185, Nová Paka

 Svaz tělesně postižených

 Biskupská 185

 

Částečně přístupný objekt

Skautská klubovna, Svatojánská 1193, Nová Paka

 Skautská klubovna

 Svatojánská 1193

Částečně přístupný objekt

    

 

Dům dětí a mládeže Stonožka, U Teplárny 1258

Dům dětí a mládeže Stonožka

U Teplárny 1258

 Objekt částečně přístupný