Příběhy klientů - Jarní počasí láká k výletům i vozíčkáře - část 1.

Pan Marek, 85 let, byl celý život velice aktivní. S rodinou sjezdil celé Čechy a měl zmapované výletní trasy ve všech koutech země. V důsledku nemocí, které ho ve stáří provázejí, se však postupně snižovala jeho mobilita. V současné době je schopen překonat delší vzdálenost pouze na vozíku. Používá buď elektrický vozík, který si půjčuje na letní období, aby byl více samostatný a aby šetřil síly rodinných příslušníků při delších výletech, případně vozík mechanický, který je skladnější a se kterým vyráží s dopomocí rodiny na kratší procházky. Již mnohokrát se panu Markovi přihodilo, že musel zamýšlenou trasu výletu narychlo měnit, či s pomocí rodinných příslušníků a kolemjdoucích improvizovat v momentě, kdy se v městské zástavbě či při cestě přírodou objevila architektonická, či jiná bariéra, kterou nebyl schopen s vozíkem překonat. Dokonce se mu někdy stávalo, že i přes ujištění od provozovatele objektu, že přístup do něj je bezbariérový, dojel nakonec ke vstupním dveřím, ke kterým vedl jeden či více schodů. Úměra čím méně schodů, tím lepší přístupnost, totiž pro člověka sedícího na vozíku neplatí. Ani cest po chodníku, na který lze z jedné strany s vozíkem najet, avšak po ujetí několika desítek či stovek metrů je nutné se otočit a vrátit zpátky, neboť na druhé straně končí chodník vysokým obrubníkem, nebyl p. Marek ušetřen.

Postupně si proto pan Marek začal před jakýmkoliv výletem či výjezdem do neznámého prostředí zjišťovat co nejvíce informací o bezbariérovosti plánované trasy a přístupnosti objektů, které chtěl navštívit. Zde jsou některé zdroje informací, které při plánování svých výletů p. Marek využívá. 1) Na www.horice.org/cz/mesto-bez-barier naleznete informace o bezbariérových trasách, které byly zmapovány na území města Hořice. Trasy byly označeny jako dopravní, školní, kulturní a odpočinková a při jejich plánování byla zrealizována řada bezbariérových úprav, například vstupů do objektů, či chodníků a prostranství tak, aby navržené trasy byly bezpečné pro pohyb hendikepovaných osob, seniorů, a dalších skupin osob s pohybovým omezením. 2) Mapováním bezbariérovosti tras, na kterých leží důležité objekty nebo které vedou na důležitá místa, se zabývá také město Hradec Králové. Mapování je prováděno nejenom s ohledem na potřeby osob s pohybovým omezením, ale také osob neslyšících, slabozrakých a nevidomých. K hodnocení je používána kategorizace přístupnosti objektů z pohledu samotných uživatelů, která využívá symbolů v semaforové barevnosti. Tato metodika je v současné době využívána u většiny projektů na území České republiky, které se mapováním přístupnosti objektů zabývají. Objekty dělí na: a/ přístupné, které jsou celé či zvětší části přístupné, jsou vybaveny alespoň jedním bezbariérovým vstupem a lze je navštívit bez předchozí domluvy, b/ částečně přístupné, u nichž je přístupná pouze část a u kterých nejsou splněna některá z kritérií pro přístupný objekt, např. terén k nim vedoucí má příliš velký sklon, či je jeho povrch velice nerovný a c/ nepřístupné objekty, kdy je samotný přístup nebo pohyb po objektu z různých důvodů velmi komplikovaný.  V rámci projektu „Bezbariérový Hradec“ byly zmapovány 3 trasy, na kterých bylo zmapováno 93 budov sloužících široké veřejnosti a 17 zastávek MHD. Popis bezbariérovosti tras a jednotlivých objektů naleznete na online mapě, která je k dispozici na: www.hradeckralove.org/hradec-kralove/bezbarierovy-hradec. Bezbariérový Hradec mohou pomoci městu aktualizovat také sami občané a návštěvníci, a to zasláním tipů a podnětů na nedávno založenou emailovou adresu: bariery.hk@mmhk.cz.

Další tipy na regionální zdroje informací o přístupnosti objektů a bezbariérových výletech naleznete v příštím článku této rubriky. Přejeme vám, abyste na svých výletech sbírali pouze „bezbariérové“ zážitky. 

Život bez bariér,o.s. Nová Paka

 

Celý článek z Jičínského deníku si můžete také přečíst zde.

Další články z rubriky ZVLÁDNEME TO I DOMA ANEB MŮŽE TO POTKAT I VÁS si můžete přečíst zde.