Je ještě naděje, aby klášter v Nové Pace ožil?

Život bez bariér, z. ú. působí v areálu bývalé nemocnice v Nové Pace od roku 2006. Organizace je vcelku důležitým poskytovatelem sociálních služeb pro občany novopacka  s rozšířenou působností v kraji Královéhradeckém a Libereckém.

Po dobu 12-ti let se podařilo Životu bez bariér zrekonstruovat v areálu dvě ze tří budov a naplnit je poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a  pro seniory. V současné době navštěvuje sociální služby více než 60 klientů a pracuje na různých pozicích téměř 50 zaměstnanců převážně se zdravotním postižením. Za dobu mnoha let organizace uspořádala bezpočet sportovních a kulturních akcí. Jednou z tradičních a veřejností žádaných byl i multikulturní benefiční festival Klášter žije.

Cílem bylo, aby se veřejnost dozvěděla o dění v areálu, o klášteru a jeho historii, současnosti a budoucnosti.  V průběhu let byly postupně díky dotacím, sponzorům a svépomocí v objektu kláštera odstraňovány havarijní stavy, zajištěny průzkumy.Výsledkem  pro obnovu kláštera bylo vypracování projektové dokumentace se stavebním povolením. V roce 2016 se naskytla příležitost podat 2 projekty na celkovou revitalizaci v rámci výzev z Evropských fondů. Rok 2017 byl přelomem, kdy projekty z EU byly podpořeny a zajištěna dotace na cca 50 % nákladů opravy části kláštera. Aby bylo možné klášter rekonstruovat, chybějící finanční prostředky žádal Život bez bariér, z. ú. u Královéhradeckého kraje formou kofinancování . Významným partnerem se stalo i město Nová Paka, které se velkou měrou podílelo, aby projekty mohly být  realizovány. Jednání probíhala mezi městem, krajem a Životem bez bariér bezmála 6 měsíců o možnostech podpory s jediným cílem: společnými silami klášter opravit, aby sloužil pro sociální účely. V nově zrekonstruovaných prostorech by bylo poskytováno odborné sociální poradenství pro laické pečující, denní stacionář rozšířený o Alzheimerovu chorobu, sociální rehabilitace a nové Komunitní centrum pro spolkovou činnost.

Na červnovém zasedání Zastupitelstva kraje byť byly předloženy  veškeré dostupné podklady, které by mohly zajistit podporu, zastupitelé kofinancování neschválili. Pro klášter nastává tudíž neočekávaná jiná situace. V současné době není jasné, zda lze domluvit další podmínky, aby realizace projektů z EU pokračovala, neboť kofinancování je důležitou součástí úspěšnosti projektů. Není jasné, jakým směrem se bude ubírat samotný objekt. Život bez bariér, z. ú. přes celkovou snahu nebude schopen již klášter opravit ani nebude mít  zájem objekt spravovat. Tato nová situace bude zřejmě řešena  znovu na úrovni města Nová Paka, Královéhradeckého kraje a Života bez bariér z. ú.

Mohu za sebe ale říci, jako občanka Nové Paky,  že je mi kláštera líto, ale jako ředitelka nelituji 12-ti let příprav na jeho obnovu. Že je klášter skvostem, dominantou města a nepřehlédnutelnou památkou, která je pevně spojena s Novou Pakou bylo sepsáno i nové knize "Poselství novopackého  klášterního mnicha", která je nyní v prodeji.

 

                                                                                                                                        Jitka Fučíková za Život bez bariér Nová Paka