Je ještě naděje, aby klášter v Nové Pace ožil? V časopise Achát