Kino Nová Paka, Lomnická 60

 Kino Nová Paka

 Lomnická 60 

Částečně přístupný objekt

   

Vstup a interiér

Kino se nachází blízko centra města, v ulici Stanislava Suchardy. Do objektu se vstupuje z chodníku nerovného povrchu, který je zakončený obrubníkem. Převýšení je kompenzováno nesnadným nájezdem (délka 315 cm). Hlavní vchod je bariérový, je umožněn přes  - 2 schody (šířka 238, hloubka 30, výška 18 cm) dvoukřídlými dveřmi (šířka 2 x 105 cm) otevíranými směrem ven umístěnými v nice (šířka 238, hloubka 144 cm). Dveře jsou opatřeny svislým madlem a je před nimi 3 cm práh. Zvonková signalizace chybí. Následuje zádveří (šířka 241 cm, hloubka 480 cm) zakončené kyvnými dvoukřídlými dveřmi ( 2x 110 cm) opatřenými svislým madlem vně i uvnitř. Ze zádveří se vstupuje do předsálí, kde je k dispozici občerstvení s obslužným pultem výšky 122cm a stolky (výška podjezdu 74 cm). Do hlavního sálu se vstupuje dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 105 cm) otevíranými mechanicky směrem ven.  Místa pro lidi na invalidním vozíku jsou vyhrazena v přední části, na kraji jednotlivých řad.

Vedlejší vstup do objektu je bezbariérový, avšak se dvěma ztíženými místy. První je prudší nájezd z betonových dlaždic (sklon – 10 %) vedoucí z venkovního chodníku skrze ocelovou bránu (šířka 2x 140 cm) otevíranou směrem dovnitř na plochu venkoního prostranství, taktéž z betonových dlaždic nerovného charakteru. Vlastní vstup je dále umožněn dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 103 cm) otevíranými směrem ven, které jsou na vnitřní i vnější straně vybaveny svislým madlem. Přede dveřmi je práh + 4 cm, tato bariéra je kompenzována mobilní dřevěnou rampou (délka 100 cm, sklon 12 %), jejíž zdolání je ovšem pro uživatele mechanického vozíku poměrně náročné. Následuje otevřené zádveří (šířka 268 cm, hloubka 203 cm), ze kterého se vstupuje do předsálí.

Provozovatel objektu doporučuje domluvit možnost použití bezbariérového vchodu předem na e-mailu: sklepy@penzion-novopackesklepy.cz, či telefonicky na +420 608 555 091. Problematická místa u bezbariérového přístupu je provozovatel objektu uživatelům mechanických vozíků připraven pomoci překonat. 

Hygienické zázemí

K dispozici jsou nepřístupné toalety WC muži a WC ženy, které jsou umístěny v předsálí. Toalety WC muži mají 2 předsíně (šířka 157 cm, 268 cm; hloubka 89 cm, 219 cm; dveře šířka 65 cm; Umývadlo; pisoáry), ze kterých se vstupuje do kabiny (šířka 80 cm, hloubka 168 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 60 cm) otevíranými směrem do kabiny. Toalety WC ženy mají předsíň (šířka, hloubka; dveře šířka 65 cm; Umyvadlo; mýdelník; zrcadlo), ze které se vstupuje do 2 kabin (šířka 81 cm, hloubka 127 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 60 cm) otevíranými směrem ven.

Parkování

Parkovat je možné přímo na parkovišti před objektem. Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP nejsou vyhrazena.

<--break->Fotodokumentace objektu ke stažení zde.

Držitelé průkazů ZTP/P mají vstup na všecha představení zdarma.

Více informací na: www.facebook.com/KinoNovaPaka a www.penzion-novopackesklepy.cz/nova-paka.php

       


Realizaci projektu podpořilo: