Klášter mládne? Nebo my stárneme? Rekapitulace 2006 - 2020

Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci novopackého kláštera a věnovali mu kus svého života.

Děkujeme všem, kteří pomáhají, aby klášter opět ožil. Fotogalerii najdete zde