Klášter žije

Od května 2023 se naplno rozjely aktivity a akce v Novopackém klášteře. Ukončením projektu financovaného z evropských fondů, města Nová Paka, Královéhradeckého kraje a Života bez bariér se otevřel prostor pro konání různorodých činností pro širokou veřejnost. Sdílený kalendář postupně ukazuje na zaplněné termíny. Město Nová Paka využívá prostory pro svatební obřady, vítání občánků, schůze zastupitelstva města Nová Paka. Život bez bariér se spolupracující organizace MAS Brána do Českého ráje připravují skupinové aktivity se zaměřením na rukodělnou tvořivost, uměleckou kreativitu, hudební aktivity či vzdělávací aktivity. Od září se naplno rozjedou tradiční besedy na téma Prevence proti úrazům pro děti základních škol. Nedílnou součástí se staly i komentované prohlídky pro určené skupiny. Pestrost činností a akcí svědčí, že v Nové Pace chyběly obdobné prostory. Barokní sál, rajský dvůr a jižní terasa se staly místy pro pořádání svatebních obřadů, akcí Sportovec roku, Den památek Královéhradeckého kraje, Muzejní noc či IMPROFEST 2023 pořádaný ZUŠ Nová Paka. Ještě je kolem Novopackého kláštera mnoho dodělávek, dokončit severní terasu, přístup na jižní terasu, jižní parkoviště. Je ale zřejmé, že prostory jsou žádané a to velmi potěší.

Dne 9. 9. 2023 se otevřenou prostory Novopackého kláštera široké veřejnosti, kde bude možné nahlédnout do všech zákoutí této historické budovy. Ve větší části kláštera jsou provozovány sociální služby konkrétně denní stacionář, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství, které v rámci běžných aktivit komunitního centra nejsou veřejnosti přístupné.

Jitka Fučíková

PřílohaVelikost
PDF icon e_pozvanka_novopackyklaster_9_zari_2023.pdf874.15 KB