Kořenov 2019

Rok se s rokem sešel a uživatelé s pracovníky denního stacionáře Života bez bariér, z. ú. vyrazili na čtyřdenní letní pobyt v Kořenově, Příchovicích.

Výjezd je dlouho očekávanou mimořádnou událostí pro všechny uživatele i pracovníky. Je nutno si však uvědomit, že pro mnoho uživatelů je několikadenní pobyt mimo známé rodinné prostředí bez rodičů zátěžovou zkouškou, kterou očekávají se vzrůstající nervozitou, a k jejímuž zvládnutí pomáhá fakt, že jedou s pracovníky, kterým důvěřují, a do předem známého prostředí. Každý ví, který pokoj je ten jeho, ve které posteli bude po tři večery usínat, vědí, kde se uvaří společné jídlo a kam se musí jít ráno pro rohlíky.

Kořenov je krásné místo v horách s rozmanitou přírodou, kde je stále, co objevovat. Letos jsme prošli naučnou včelí stezku, kousek dál v Harrachově jsme se obdivovali Mumlavským vodopádům a pro ty odvážnější byla již tradičně velkou atrakcí bobová dráha. Abychom vybočili ze zajetých kolejí, vyrazili jsme na jednodenní výlet za hranice do blízkého Polska, kde jsme prožili napínavý den v Dinoparku s jízdou na saních v neuvěřitelném 6D kině.

Jaký je přínos pro uživatele a proč podnikat několikadenní výjezdy? Na jedné straně jsou nové zážitky z výletů, ale to nejdůležitější je nácvik pobytu bez přítomnosti rodičů a s ním spojené zvyšování samostatnosti uživatelů v oblasti péče o vlastní osobu za adekvátní podpory pracovníků. Pobyt simuluje dobu, kdy uživatelé budou muset žít bez rodičů, a upevňuje vědomí jejich vlastních schopností. Nabízí také uživatelům příležitost navzájem se poznat v jiných situacích než v běžném provozu stacionáře, vytváří se a upevňují neformální kamarádské vztahy. Pracovnice s radostí sledují, jak si uživatelé dokážou pomáhat, navzájem kompenzovat své handicapy a spolupracovat na zadaném úkolu. Důležitým přínosem pobytu je i nabízený odpočinek domácím pečujícím, kteří věnují svým zdravotně znevýhodněným blízkým celoročně s často nedostatečnou možností odlehčovacích pobytů.

Rádi bychom poděkovali panu Martinu Šolcovi, majiteli chaty Sovín, za vstřícné jednání a možnost užívat chatu za podmínek, které bychom jinde neměli. Díky němu a díky poctivé přípravě pracovnic se podařilo pobyt zrealizovat. Věříme, že se do Kořenova za rok vrátíme.

Fotogalerii najdete zde

Projekt byl podpořen Nadací AGROFERT