Kroměříž bez bariér

Studentka bakalářského studia "Lázeňství a turismus" na Slezské univerzitě v Opavě Michaela Staňková, která pochází z Kroměříže.

Vytvořila dva produkty, které jsou určené pro tělesně hendikepované osoby a nabízí přehled o bezbariérových objektech v Kroměříži a blízkém okolí. V jejím zájmu je pomocí organizacím je rozšířit mezi skupiny osob, pro které by byly přínosem. 

V příloze jsou ve formátu PDF dva navzájem se doplňující materiály:

brožura Kroměříží na kolečkách, která je rozdělena na kategorie (čas na kávu, restaurace, ubytování...). U jednotlivých objektů jsou uvedeny základní informace a stručný popis od nejbližšího parkoviště až po bezbariérovou toaletu v objektu. Nechybí označení bezbariérového objektu či přístupného s pomocí jiné osoby.

Program pro turistu na vozíku aneb 3 dny bez bariér obsahuje 3-denní detailní program včetně orientačních časových údajů, který je sestaven jako inspirace pro osobu na vozíku a její doprovod ke strávení příjemného pobytu v Kroměříži bez bariér.

Osobně se s problematikou bezbariérovosti setkává od dětství, díky svému tělesně hendikepovanému bratrovi a ví, že se jedná o často potlačované téma. Hledala na internetu, ale nenašla jsem moc propagačních materiálů, které by nabízely ucelený přehled bezbariérových objektů v daném městě, proto se rozhodla je vytvořit sama.

Zvolila si bakalářskou práci na téma " Analýza bezbariérovosti ve službách cestovního ruchu v Kroměříži a blízkém okolí" a její primárním cílem bylo výstup pomoci lidem, kteří vyhledávají bezbariérové prostředí.

Na základě výsledků provedené analýzy (celkem 25 předem vybraných objektů) vytvořila dva výše zmíněné produkty, které by velmi ráda rozšířila alespoň v elektronické podobě mezi hendikepované osoby, kterým by svým obsahem mohly usnadnit návštěvu Kroměříže. 

Pokud se přiložené materiály líbí, bude vděčná za zpětnou vazbu a případné zveřejnění na Vašich www stránkách ve formátu PDF, kde by byly snadno dostupné pro cílovou skupinu.

Díky této formě distribuce by ráda zjistila, zda naplnila svůj cíl a vytvořila něco, co má skutečně smysl.

Děkuje i za Váš čas a přeje hezký den.

 
Michaela Staňková
tel. 723 877 167

Štítky: