KURZ EFEKTIVNÍ TRÉNINK DOMÁCÍCH PRACÍ PRO PRACOVNICE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PODPOROU NADACE ČEZ

V pátek 5. 5. 2017 se v ŽBB uskutečnil kurz "Efektivní trénink domácích prací, určený pracovnicím sociálních služeb. Akreditovaný kurz zajišťuje královéhradecký SKOK do života, o.p.s. Tato společnost poskytuje služby pro dospělé lidi s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí, kteří chtějí s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života.

Školení pro nás lektorky připravily na míru a zaměřily jsme se na efektivní trénink domácích prací u dospělých lidí se lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Školení zahrnovalo např. vytvoření prostoru bezpečí, důvěry a respektu klienta, podporu samostatného rozhodování, motivaci, strukturu tréninku, hledání práce. Celé školení bylo zakončeno dotazníkem, který pracovnice ŽBB vyplňovaly individuálně a poté skupinově za službu denního stacionáře a sociální rehabilitaci.

Všechny pracovnice také úspěšně vyplnily závěrečný test a obdržely certifikát o absolvování kurzu.

Kurz byl pro nás velkým přínosem, jak v oblasti teoretických úvah nad každým klientem, tak i díky konkrétním příkladům, které jsme mohly prodiskutovat a zamyslet se nad možným řešením. Školení nás navedlo na novou formu socializování klienta do běžného života, kterou budeme dál rozvíjet na základě praktických zkušeností.

Všichni se těšíme na další školení se Skokem, které nám pomůže při zkvalitňování našich metod a postupů při práci s klienty.

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí grantu na vzdělávání pracovnic sociálních služeb Života bez bariér, díky kterému mohlo 9 pracovnic Života bez bariér, z.ú., kurz absolvovat.

Nikola Vrbatová

Vedoucí sociálních pracovnic , DiS