Lidé se ptají.

Končí rok 2021 a v Životě bez bariér, z.ú. v roce následujícím nastanou velké změny. Na podzim 2022 se naše sociální služby zčásti přestěhují do nových prostor opraveného kláštera v Nové Pace. Potkávám mnoho lidí, kteří se ptají. Jejich nejčastější otázkou je, že nevědí jaké další klienty a s jakým postižením v klášteře najdou nové zázemí. Otázky typu budou chodit nebo jenom ležet? Budou uzavřeni a nebudou moci chodit ven? Odkud budou? Budou staří nebo mladí?  Bude klášter zase jako nemocnice? Asi je dobré popsat aktivity a činnosti, které by v klášteře měly být provozovány. Sociální služby typu sociální rehabilitace a denní stacionář jsou již vcelku známé služby a za naší existence 17 ti let se staly veřejně známou a využívanou pro občany Nové Paky a okolí.Na www.zbb.cz najdete denní činnosti a aktivity.Obdobně v rámci sociálního poradenství se podařilo „radou nad zlato“ občanům pomoci s příspěvky, zajištěním důchodů, nalezení bydlení, nebo vyřešit ekonomickou situaci. Půjčovna kompenzačních pomůcek se stala součástí každodenního života mnoha občanů Nové Paky aokolí . Není denaby nezvonil telefon s prosbou zapůjčit postel, vozík, motomed a další pomůcky.

Od podzimu2022 bude našim cílem postarat se o další cílovou skupinu. Lidé, kteří toto onemocnění mají, je mnohdy považováno jako že „je člověk starý a zapomnětlivý.“ Až když se stane, že zapomene, odejde z domu a zabloudí, ztratí se, někdy neví jaký je den, kolik je mu let nebo jaký je letopočet, vyhledají blízcí pomoc lékaře. Ten často zjistí, že se jedná o pokročilou demenci, které si příbuzní často nevšimli nebo brali na lehkou váhu. Tento druh onemocnění je ve větší míře spjat s lidmi vyššího věku, odhadem tato nemoc postihne 20-40% seniorů. Demence je rozvoj patologických změn v mozku a většinou jsou postiženy všechny složky lidské osobnosti a selhávání v každodenních aktivitách. Většinou se projeví v první fází střídání deprese, smutek, výpadky paměti. Demence má však několik podob. Příkladem je Alzheimerova choroba, kde člověk nebo jeho okolí zpozoruje lehké změny. To znamená, že celkové chování není zcela narušeno, zvládá dále svoji práci, koníčky a denní aktivity. Tento stav může trvat dlouhé roky, může být stabilní, bez zhoršování, byť riziko zhoršování a přechod k demenci může nastat. Tito lidé budou moci využívat sociálních služeb v klášteře.Určitě budou potřebovat vyšší míru péče a vhodné prostory. To vše se nabízí právě v některých prostorách kláštera. Cílem je, aby o tyto klienty bylo profesionálně postaráno a jejich blízcí mohli chodit do práce, odpočinout si nebo si zajistit vlastní záležitosti.

Jako organizace chystáme další aktivity v klášteře, které budou určeny pro širokou veřejnost.  Tím bude komunitní centrum, provozované v dalších prostorách kláštera.S tím byla spojena i anketa, kde bylo cílem nasbírat podněty, nápady široké veřejnosti. Bude vyhodnocena začátkem roku 2022 a veřejnost bude seznámena s výsledky. Samotný objekt kláštera je dostatečně velký, aby byl využíván pro různé cílové skupiny obyvatel. Pro informaci je dobré připomenout, že areál bývalé nemocnice tvoří 3 objekty a park. To vše vybízí k novým aktivitám a činnostem. A věřte mi, že máme další plány, jak celý areál oživit  a stal se přínosem pro všechny věkové kategorie lidí s postižením nebo bez omezení.

A protože se blíží konec roku 2021 přeji všem lidem do dalšího roku 2022 zdraví, které je základem štěstí a spokojenosti.

Jitka Fučíková