Masopustní průvod v Životě bez bariér

Masopustem je označována doba od Tří králů do Popeleční středy, s tím, že nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny, které jsou spojené s radovánkami a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí je jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. O těchto radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století, tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než-li dnes.

Také naši uživatelé sociálních služeb mohli v minulém týdnu prožít některé z tradic, např. zpívání masopustních písní doprovázené na různé hudební nástroje samotnými klienty i pracovníky, nebo právě zmiňovaný maskovaný průvod a díky pracovnicím Denního stacionáře mohli tak nahlédnout pod pokličku jedné z tradic našich předků. Nechybělo ani pohoštění, dobrá nálada, kterou umocnila soutěž v přenášení vajíčka na lžíci přes různé překážky.

Závěrem bychom rádi dodali, že vkládání „prožitkových“ akcí mezi každodenní pracovní rutinu je u nás již nějakou dobu samozřejmostí a pro uživatele sociálních služeb velkým zpestřením všedního dne. A v neposlední řadě podobné akce poslouží také k sebepoznávání, které je určitě pro všechny nemalým přínosem do jejich osobního života…