Měření bezbariérovosti laserovým měřičem

současným trendem je objevování nových cest, které umožní lidem se zdravotním postižením zvolit si způsob života podle svých představ a žít tak samostatně. V této souvislosti si musíme uvědomit, že základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti je přístupnost prostranství a staveb, jejich užívání a možnost se v nich volně pohybovat.

A tak jsme požádali firmu Conrad o sponzorský dar ve formě laserového měřiče Bosch GLM 50-27. A hned jsme ho museli vyzkoušet a zdokumentovat jak se ním pracuje.

Změřili jsme nově vzniklou rampu pro uživatele sociálních služeb v Nové Pace u objektu Centrum bez bariér. A dopadlo to ke spokojenosti všech.

Děkujeme, máme z toho obrovskou radost!

Štítky: