Město, které buduje vztahy

V Jičíně vznikla z podnětu Ing. Arch. Radka Jiránka městského architekta akční skupina, která zastává roli veřejné správy, jejichž cílem bude nastavení  koncepce mobility, v budoucnu příprava Plánu městské mobility města Jičína.

Dne 20. 11. 2018 se konala v Biografu Český ráj v Jičíně první schůzka, členem se stal i zástupce Života bez bariér, z.ú.  Josef Fučík. V rámci akce Den městské mobility se dále konaly výstavy, semináře pro veřejnost.

Ing. Jaroslav Martínek z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, asociace měst pro cyklisty představil přítomným 11 oblastí k vysvětlení nutnosti budoucnosti městské mobility. Upozornil na Vládní koncepci mobility v ČR, která se připravuje pro rok 2019. Koncepci městské mobility mnoha měst lze nalézt na  portálu zde.  Jsou  důležitým podkladem pro tvorbu vlastní městské mobility.

 

Štítky: