Městské kulturní středisko, F. F. Procházky 101, Nová Paka

 Městské kulturní středisko

 F. F. Procházky 101 

Částečně přístupný objekt

     

Vstup a interiér

Objekt se nachází ve svahu. Hlavní vstup do objektu, zdola, je bariérový a je přístupný z ulice F. F. Procházky. Ulice je vydlážděna, povrch je rovný s podélným sklonem do 5 %.  Do objektu se vstupuje přes + 3 schody (šířka 210 cm, hloubka 32 cm, výška 16 cm) umístěné v nice (šířka 210 cm, hloubka 195 cm). Po pravé straně je zabudováno ocelové madlo (výška 110 cm).  Schody vedou na betonovou podestu (šířka 210 cm, hloubka 70 cm), ze které se vstupuje do objektu dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm) otevíranými mechanicky směrem ven.  Následuje zádveří (šířka 243 cm, hloubka 120 cm) zakončené dvoukřídlými kyvnými dveřmi (šířka 2x 70 cm), které vedou do chodby se schodištěm (+3, +10, +10 schodů) do 1. NP.  Z první mezipodesty  se vchází do šatny dvěma jednokřídlými dveřmi (šířka  80cm) otevíranými dovnitř.         

V 1. NP se nachází hlavní chodba, ze které je možné se dostat na balkón (+ 7, +15 schodů) a do malého sálu (+7, +13 schodů). Z chodby dále vedou dvoukřídlé dveře (šířka  2x  70 cm) otevírané mechanicky směrem dovnitř do předsálí (šířka 1297 cm, hloubka 183 cm), ze kterého se vstupuje po obou stranách do velkého sálu. Sedadla jsou uspořádána vzestupně ve sklonu 12 %.  Místa pro lidi na invalidním vozíku jsou vyhrazena na kraji jednotlivých řad.  

Do objektu vedou tři vedlejší vchody, které jsou umístěny v zadní části budovy.  
K prvnímu vedlejšímu vchodu je přístup buď bariérový, zdola, z ulice F. F. Procházky  kaskádou  schodů (6x +5 schodů) nacházející se po pravé straně budovy , nebo  bezbariérový, shora, z Tyršovy ulice po nerovném terénu z dlažebních kostek (sklon max. - 18 %) vedoucí  obloukem přes podloubí vedlejší budovy Městské knihovny. Obě přístupové cesty vedou na podestu z dlažebních kostek, ze které se vstupuje ocelovou brankou (šířka 98 cm) otevíranou mechanicky dovnitř na venkovní dvorek z betonových dlaždic (50 x 50cm, sklon max. 5 %). Ze dvorku se vstupuje do objektu jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými směrem ven, které vedou přímo na chodbu v 1. NP.  Dveře jsou umístěny v nice (šířka 110 cm, hloubka 26 cm), ve které je umístěna zvonková signalizace (výška 130 cm). Přede dveřmi je práh + 4 cm.                                                                                                                                                                                       

Druhý a třetí vedlejší vchody jsou přístupné shora, z Tyršovy ulice ocelovou  bránou (šířka  2x 305 cm) otevíranou mechanicky dovnitř, která vede na  nezpevněnou plochu s mírným sklonem max. 2 %, která se nachází na zadní straně objektu. Odtud je možné do objektu vstoupit  bariérovým vchodem přes sestupné venkovní schodiště  – 17 schodů (šířka 247 cm, hloubka 31 cm, výška 17 cm), které vede na venkovní betonovou podestu (šířka 380 cm, hloubka  333 cm), ze které vedou)  dvoukřídlé dveře (šířka  2x 70 cm) otevírané mechanicky směrem ven  do zádveří (šířka 156 cm , hloubka 80 cm.  Zádveří je zakončeno dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm) otevíranými mechanicky směrem ven, kterými se vstupuje přímo do velkého sálu.

Třetí vchod do objektu vede taktéž z nezpevněné plochy nacházející se v zadní části objektu a vede do malého sálu. Tento vstup je bezbariérový a je realizován ocelovou  rampou z pororoštů (šířka 100 cm, délka 500 cm, sklon  + 16 %, velikost ok 3 x 3 cm)  , která vede na venkovní betonovou podestu . Na podestu vede  také  + 5 schodů (šířka 200 cm, hloubka  122 cm, výška 16 cm). Schodiště i podesta jsou opatřeny ocelovým zábradlím (výška 80 cm). Z podesty se vstupuje do malého sálu dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 78 cm) otevíranými mechanicky směrem ven, před kterými je práh (+ 4 cm). Dveře jsou osazeny v nice (šířka 172 cm, hloubka 22 cm). Zvonková signalizace chybí.                                                                      

Hygienické zázemí

K dispozici jsou dvě nepřístupné toalety (WC muži, WC ženy), které jsou umístěny v 1. NP. Vstupuje se do nich jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) otevíranými ven do prostoru předsíně, a nachází se v nich vždy 3 kabiny (šířka 90 cm, hloubka 110 – 140 cm) opatřené jednokřídlými dveřmi (šířka 70 cm)otevíranými směrem ven.

Parkování

Parkovat je možné před objektem v ulici F. F. Procházky (omezené parkování na 1 hod.). V blízkosti objektu se dále nachází velké parkoviště (cca 100 m), kde jsou 2 vyhrazená místa pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P . Pokud je program v malém sále, lze zaparkovat zezadu objektu na nezpevněné ploše (cca 8 parkovacích míst), která je uzavřena ocelovou bránou. 

<--break->Fotodokumentace ke stažení zde

Další informace na www.kultura-novapaka.cz

 


Realizaci projektu podpořilo: