Městské muzeum - Klenotnice, F.F. Procházky 70, Nová Paka

 Městské muzeum - Klenotnice
 F.  F. Procházky 70 

Částečně přístupný objekt

   

Vstup a interiér

Vstup do budovy se nachází v ulici F. Procházky. Ulice je vydlážděna, povrch je rovný s podélným sklonem do 5 %. Z ulice se vstupuje přímo do podloubí, které vede po celé přední délce objektu, do něhož se vstupuje dvoukřídlými dveřmi (šířka 2 x 65 cm) otevíranými mechanicky směrem dovnitř, před kterými je práh (+ 5 cm). Tato bariéra je kompenzována mobilní dřevěnou rampou (délka 90 cm, výška 4 cm, šířka 11 cm, sklon). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 150 cm, hloubka 27 cm), kde se nachází zvonková signalizace (výška 143 cm). Dveřmi se vstupuje do prostoru informačního centra, kde se nachází obslužný pult (výška 93 cm) bez podjezdu, stolek (výška podjezdu 75 cm) a výtah (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 140 cm; madlo na čelní stěně ve výšce 92 cm; sedátko 40 x 30 cm, výška 50 cm; jeden ovládací panel výška horního tlačítka 120 cm), který spojuje 0. až 2. NP.  Z informačního centra se vstupuje dvoukřídlými skleněnými kyvnými dveřmi (šířka 2x 85 cm) do interiéru, v jehož části se nachází výstavní prostor, do kterého se vstupuje dvoukřídlými posuvnými dveřmi (šířka 2x 72 cm) otevíranými automaticky do stran. Zde se nachází expozice geologického vývoje. V prostoru interiéru vede do 1. a 2. NP + 10, +14, + 10, +14 schodů. V 1. NP  se nachází expozice drahých kamenů, ve 2. NP je umístěna expozice spiritismu.  V celém prostoru budovy je možný bezbariérový pohyb.

Vedlejší vstup se nachází na pravé boční straně objektu a je umožněn dvěma dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm) otevíranými mechanicky směrem dovnitř.  Před dveřmi je práh + 4 cm a mřížované dveře otevírané mechanicky směrem ven.

Hygienické zázemí

K dispozici je nepřístupná toaleta (oddělení WC muži, WC ženy). Z předsíní (šířka 184 cm a 250 cm, hloubka 175 cm; dveře šířka 75 cm; umyvadlo, mýdelník, zrcadlo, fukar na ruce) se vchází do kabin (šířka 90, hloubka 145 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 60 cm) otevíranými mechanicky směrem dovnitř.

Parkování

Parkovat je možné v ulici F. F. Procházky s omezeným parkováním na 1 hodinu.  Parkovací místa pro držitele ZTP nejsou vyhrazena.

<--break->Fotodokumentace ke stažení zde

Další informace na www.muzeum.cz/cz/klenotnice

 


Realizaci projektu podpořilo: