NA NÁVŠTĚVĚ DOMINANTY MĚSTA - NOVOPACKÉHO KLÁŠTERA