Nácvik nakupování a komunikace s úřady v praxi

Služba Sociální rehabilitace nabízí široké spektrum užitečných činností potřebných v běžném životě každého našeho uživatele. Jednou z nich je i praktický nácvik těchto činností přímo v terénu, která je u nás hojně využívaná a oblíbená.

Tentokrát jsme si troufli propojit právě probíhající tematický kurz s názvem „Řešení krizových situací“ s nutnou službou pro jednoho našeho klienta, který nás požádal o pomoc při zrušení paušálu u telekomunikační společnosti, která s ním odmítla komunikovat.

Právě krizové situace jsou nám všem v patách prakticky během celého života a my jsme nuceni se s nimi nějak vypořádat. Ovšem pro osoby se zdravotním postižením mohou být tyto situace často rozhodující pro jejich další život, např. v tom, že se poté izolují od společnosti, trpí samotou a depresemi, nevěří sobě, ani druhým, mají potíže s komunikací a nemusí bez pomoci druhých takovou situaci vůbec ustát.

Právě sociální rehabilitace těmto lidem nabízí pomocnou ruku a lidé jsou za to velmi vděčni. Nezřídka vytváříme našim uživatelům řadu modelových situací, které jim poté pomohou lépe překonat opravdový problém. Nejinak tomu bylo i nyní, kdy jsme prováděli praktický nácvik nákupu obuvy, při kterém klient musel zcela samostatně komunikovat s prodavačem, který nebyl příliš ochotný a byli jsme nuceni mu později dopomoci s výběrem vhodné obuvi. Nebo jsme narazili u jedné telekomunikační společnosti na špatné kvality služeb a uživatel tak nemohl pochopit prodávajícího do té míry, aby nebyl oklamán. I zde byl nutný náš vstup do hovoru a společně s klientem uvedení situace na pravou míru tak, aby přesně porozuměl, co musí udělat.

Závěrem bychom rádi podotkli, jak je smutné, že právě bezbranní lidé se nejčastěji stávají obětí podvodů a terčem různých zlodějů. Dobře víme, že tento stav naší společnosti příliš nezměníme, nicméně právě sociální služba, jako sociální rehabilitace, může aspoň těmto lidem hodně pomoci, nebo o něco minimalizovat tato rizika zneužití postiženého člověka. A právě toto nás motivuje k další práci.