Návrhy na změnu legislativy

Dne 22. 4. 2022 navštívila Život bez bariér, z.ú. poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková. Cílem bylo představit poslankyni Vaňkové návrh dodatku k zákonu o příspěvku na úpravu vozidla pro ZTP/P. Návrh je vcelku jednoduchý, laicky řečeno, sloučit v některých případech příspěvek na nákup automobilu s příspěvkem na úpravu vozu. V praxi by tato úprava legislativy pomohla ZTP/P při nákupu vozů s úpravou na zcela bezbariérový vjezd pro invalidní vozík, což nynější legislativa neumožňuje, zejména u vozidel takto vyrobených již z výroby, nebo z bazaru. Dalším tématem byla diskuse v oblasti financování sociálních služeb na rok 2022. Rok 2022 bude náročný pro zajištění finančních prostředků na provoz sociálních služeb. Je přínosem, pokud lze o této problematice hovořit osobně, mít možnost přispět „tak trochou do mlýna“ a předložit několik nápadů, které by zajistily řešení některých nutných výdajů. Budeme si přát, aby paní místopředsedkyně projednala návrhy ve Výboru pro sociální politiku nebo přímo s ministerstvem práce a sociálních věcí, protože sociální oblast je dlouhodobě podfinancována. Je nesmírně důležité zajistit těm, kteří pečují o handicapované a seniory důstojné mzdové ohodnocení a důstojné podmínky pro činnosti v této oblasti.