Návštěva rodiště našeho klienta spojená se zařizováním úřadů a lékaře formou zážitku

O tom, že i návštěva lékaře, úřadů a další povinnosti nemusejí nijak znepříjemnit den, jsme se na vlastní kůži přesvědčili společně s klienty Sociální rehabilitace a využili vše zároveň k poznání blízkého okolí, nebo návštěvě rodiště jednoho z našich klientů.

Nejprve jsme se zastavili v Mlázovicích, kde se jeden náš uživatel kromě nezbytného zařizování na místním úřadě s dopomocí pracovníka setkal po několika letech s místními lidmi, které mu přispělo k udržení kontaktu. Vyslechli jsme zde také jeho vyprávění o tom, jak obec vypadala kdysi, co zde prožil a vůbec nebylo patrné, že uživatel je ve skutečnosti poměrně nesmělý člověk. Následoval společný oběd v místní restauraci a po celý den si klienti mohli nacvičovat jak komunikaci s úřady, tak i nákup v obchodu, nebo orientaci v neznámém prostředí.

Další naší zastávkou byly Lázně Bělohrad, kde nás čekalo zařizování u praktického lékaře jednoho z našich uživatelů. Ten si opět s dohledem pracovníka sám zařídil preventivní vyšetření. Ostatní mezi tím navštívili zámecký park a poseděli u vodotrysku.

Poslední zastávkou byly opět Mlázovice, tentokráte ovšem obohacené o projížďku po okolí a zastávku v přírodě na „rozdýchání“. Tam se náš klient setkal se sousedy, podíval se do rodného domku a pozval i nás, aby se pochlubil, kde vyrůstal.

Za stálého svitu slunečních paprsků jsme poté již uháněli do našich domovů vstřebávat zážitky z nevšedního dne…

Děkujeme všem účastníkům, že nám zpříjemnili úřední den!