Návštěva Suchardova domu, aneb „Sladký život čokolády“

Dne 1.2. 2018 jsme s klienty sociální rehabilitace navštívili výstavu s názvem Sladký život čokolády, která probíhá v Suchardově domě v Nové Pace.

Protože je budova Suchardova domu bezbariérová, mohli jsme sebou vzít i klienta na invalidním vozíku. Na samotné výstavě nás velice vřele přivítal zdejší personál a ukázal, kde všude se expozice nachází. Klienti tak mohli shlédnout např. dobové formičky na pečení cukroví, starou pokladnu, mlýnek na kávu a zajímavé fotografie z historie města Nové Paky. Zajímavostí určitě bylo porovnání dobových fotek s těmi dnešními. Stejné místo – ale dva různé pohledy rozdílné i přes sto let. Novopačtí klienti zavzpomínali, který dům ještě pamatují a co a jak hodně se změnilo.

Asi největším lákadlem byla maketa packého náměstí z 19. století a betlém. Na těchto exponátech jsme mohli všichni oči nechat. „Tak to je tedy bomba“, touto větou to nejlépe vystihli naši klienti. Je příjemné vidět, když má někdo kolem vás radost a o tu dnes opravdu nouze nebyla.

Na závěr naší „mini výpravy“ jsme navštívili společně kavárnu v Gernatově domě, kde se naši klienti občerstvili drobnou laskominkou a kávou. Přece jen, čekal nás do Centra bez barier ještě pořádný kopec…