Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby

Dne 11.2.2020 se konalo školení Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II. Lektorka Mgr. Jaroslava Slaná výstižně v průběhu semináře upozornila přítomné na možnosti nevhodného zacházení s uživateli sociálních služeb. Cílem bylo informovat účastníky v oblasti komunikace, pečovatelských úkonů a nastavení vhodného společenského vztahu. Výstižně byly popisovány situace jak lze postupovat v rizikových situacích při zachování autonomie a důstojnosti uživatelů sociálních služeb. Vzdělávací  akce vycházela z naplňování standardu č. 2 vyhlášky č.505/2006 Sb. Velmi pozitivním faktem byla skutečnost, že semináře se účastnili pracovníci sociálních služeb Života bez bariér a pracovníci sociálních služeb DPS Jičín, což umožnilo výměnu zkušeností a příklady dobré praxe v rámci  poskytování přímé péče jak v zařízeních pobytových tak ambulantních  a dále  různých cílových skupin a věku klientů .