Odpoledne se Svazem tělesně postižených z Nové Paky

Ve středu 15. března jsme přijali pozvání předsedkyně novopackého Svazu tělesně postižených M. Líbalové a zúčastnili se jejich výroční schůze v sále U Militkých.

Výroční schůze měla perfektně připravený program, během něhož byli přítomní seznámeni s činností a hospodařením svazu. Jednání se zúčastnil také místostarosta M. Pospíšil, který hovořil o připravovaných akcích ve městě a zejména plánované rekonstrukci Městského kulturního střediska.

Zástupci Života bez bariér představili činnost organizace a jednotlivé služby, nabídli služby půjčovny kompenzačních pomůcek a pozvali přítomné na nejbližší akce – Jarní jarmark a Den otevřených dveří (27. – 28. března 2017) a sportovní Hry bez hranic, které připravujeme na 16. května.

Zmínili jsme také připravovanou rekonstrukci poslední budovy klášterního areálu, a další projekty, které realizujeme – kurzy finanční gramotnosti, besedy Prevence proti úrazům, projekt Muzikoterapie a chystanou instalaci posilovacích a rehabilitačních strojů, které budou moci v areálu ŽBB využívat nejen klienti organizace, ale také například senioři, členové STP a další veřejnost.

Schůze měla i doprovodný program – vystoupení kouzelníka a hudbu a tanec, který všichni užili.

Ještě jednou děkujeme M. Líbalové a STP za pozvání a těšíme se na setkání na společných akcích!