Oprava části střechy kláštera dokončena

Klášter v Nové Pace je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Snahou Života bez bariér, z. ú. je od roku 2006 postupně opuštěný objekt udržovat v takovém stavu, aby nezatékalo do objektu, nepromáčely se zdi. Střecha kláštera byla vlivem času ve velmi špatném stavu a podařilo v roce 2019 získat z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 310.000,- Kč na „Obnovu krovů a krytiny střechy kláštera v Nové Pace“. Vzhledem k pandemii COVID 19 byla realizace stavby prodloužena a k 30. 6. 2021.

Realizaci stavby se podařilo v termínu zajistit stavební firmou a dokončit kompletní opravu.