Oslava čarodějnic na klášteře

Dne 25. dubna jsme si za dobrého počasí u nás na klášteře udělali „předčasné“ čarodějnice.

Již od osmé hodiny ráno jsme byli nachystáni v čarodějnických oblecích, které jsme společně s klienty denního stacionáře a sociální rehabilitace vyráběli. Někteří uživatelé si samotnou výrobu opravdu užili a masky jsme si i my pracovníci museli povinně vyzkoušet!

Kromě tradičního opékání špekáčků se zde letos také pořádal malý turnaj v kuželníku, ve kterém soutěžily 4 družstva složená s uživatelů i pracovníků sociálních služeb: Jezevci, Berušky a Rakety reprezentující sociální rehabilitaci a Čarodějky denní stacionář. Že se jednalo o výborný nápad jsme se mohli přesvědčit v celém průběhu turnaje.

Příjemně strávené dopoledne bylo zakončené zapálením čarodějnice, která byla vyrobena uživateli sociální rehabilitace. Zde se účastnili všichni, včetně pracovníků chráněných dílen, které jsme také pozvali.

Tato akce byla určitě přínosem pro mnoho zaměstnanců, kteří se tímto způsobem mohli lépe navzájem poznat s pracovníky z jiných pracovišť a někteří se tak více zařadit do kolektivu…