Piknik w DzierŽoniowie

Niewidomych. Přátele z Dzierzonióva pro 10 týmů z různých regionů Polska i pro nás coby zahraniční účastníky připravili dopoledne plné sportovních disciplín, ale i soutěží cílené pro nevidomé. Velkým přínosem  byla i výstavka pomůcek pro zrakově postižené. Klienti tam měli možnost na místě si vyzkoušet, prohlédnout a tzv. si osahat pomůcky, bez kterých se osoba se zrakovým postižením neobejde.Tradičně  i tento rok nechyběla pohostinnost  polských přátel, jejich sladké dobroty, polévka, klobásy a pitný režim. S partnery z Polska spolupracujeme více než 13 let a velmi si vážíme tohoto přátelství.

Získali jsme dokonce dvě ocenění  pro naše borce Pavla a Terezku se sociální rehabilitace. Konkrétně  za III. místo  ve sportovních disciplínách a diplom za zpěv. Organizátorka akce Elzbieta Lipiňska připravila pro všechny zúčastněné spoustu dárků a různé propagační materiály jejich krásného města a za to patří velký dík. Při odjezdu jsme slíbili, že další akce proběhne u nás v Životě bez bariér, z.ú.

Jitka Fučíková, ředitelka