PODĚKOVÁNÍ NADACÍM ZA MOTOMED

Chtěli bychom poděkovat nadaci Výbor dobré vůle Olgy Havlové za poskytnutí finančního dar v částce 10.000 Kč a také Společnosti DUHA, nadaci pro děti postižené mozkovou obrnou,
Trutnov
, kteří poskytli finanční dar v částce 10.000 Kč na pořízení Motomedu Viva 1. Motomed byl pořízen v celkové částce za 23.590 Kč.

Motomed využijeme v naší půjčovně kompenzačních pomůcek, kde tento přístroj využijí jak klienti po úrazech, DMO, mozkových mrtvicích, tak i např. senioři jen tak na protáhnutí jak horních, tak dolních končetin.

Obě nadace Život bez bariér dlouhodobě podporují a velmi za to děkujeme. Věříme, že tato kompenzační pomůcka pomůže spoustě klientů.

Ještě jednou opravdu moc děkujeme a vážíme si Vaší pomoci.