Předškoláci v Komunitním centru Novopackého kláštera

Dne 20. března 2024 navštívila 1. Mateřská škola z Nové Paky Novopacký klášter. Školka v rámci projektu  „Rozvoj regionální identity“ uskutečnila s „Touláčkem“ vycházku do města a přijala pozvání do Komunitního centra v Novopackém klášteře. Součástí programu byla prohlídka kláštera očima dětí. Zástupkyně Života bez bariér pro děti připravila a přednesla dva příběhy: „Pohádka o mnichovi“ a „O hadrové babce“, na něž navázala soutěž, kdy dětem byly rozdány omalovánky mnicha. Jejich úkolem bylo uplatnit vlastní kreativitu a pastelkami vymalovat obrázek tak, jak by se jim mnich nejvíce líbil. Dalším úkolem bylo domalovat do obrázku předměty, které byly v pohádce popsány. Všechna originální díla budou v ambitu Novopackého kláštera vystavena a ohodnocena drobnými dárky. Cílem Komunitního centra bylo umožnit předškolákům návštěvu Novopackého kláštera a formou soutěže si pobyt ve zdejších prostorách užít.