Akce pro školy

Jednou z dlouholetých úspěšných iniciativ sdružení je projekt  Prevence proti úrazům, který probíhá  na základních a středních školách formou besed se žáky.

Začátek projektu sahá do roku 2005. V té době besedy prováděli především vozíčkáři. Postupem času se našimi školiteli stali také lidé se zrakovým postižením, s roztroušenou sklerózou, či sociální pracovnice, které si s žáky povídají o tom, jak pečovat o seniory v domácím prostředí.

Většina žáků se ve svém životě běžně nesetká s pojmy jako: denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence, vodící pes, přizpůsobené sporty či kompenzační pomůcky. Na našich besedách se dozvědí, co tyto pojmy znamenají, a aby si život se zdravotním omezením dokázali představit, mohou také na ortopedickém vozíku vyzkoušet, zda je vstup na toalety v jejich škole bezbariérový, či jaké úsilí může představovat vyjít do prvního patra pouze s pomocí slepecké hůlky.

Cílem projektu Prevence proti úrazům je seznámit žáky s tím, co to znamená žít se zdravotním postižením, a jak je možné osobě se zdravotním postižením pomoci, varovat je před možnými riziky úrazu, předat jim informace o tom, jak probíhá případná rehabilitace, či jim přiblížit podmínky, za jakých lze pečovat o jejich seniorní rodinné příslušníky v domácím prostředí. Aby si žáci z jednotlivých besed odnesli kromě informací také skutečný zážitek, jsou jim předvedeny různé kompenzační pomůcky (invalidní vozík, slepecká hůlka, colortest, Pichtův psací stroj, chodítka, sedáky do vany, antidekubitní podložky, a další), které mají možnost si sami vyzkoušet. Dále je jim předvedena práce vodícího psa, a mohou si zajezdit na trojkole či zahrát bocciu.

Pokud si chcete s dětmi na téma prevence proti úrazům popovídat, máme pro ke stažení krátký leták, shrnující některé užitečné informace. A pokud byste chtěli, aby děti získaly autentický zážitek v podobě setkání s našimi školiteli, kontaktujte nás.

Fotky z některých našich besed si můžete prohlédnout zde.

Nejenom pro studenty sociálních oborů jsou určeny exkurze v novopackém centru našeho sdružení.  Zaměstnanci sdružení nechají žáky nahlédnout do prostor denního stacionáře, sociální rehabilitace či bezbariérového bytu. Seznámí je s výrobou v dílnách, kde jsou zaměstnaní zdravotně postižení, či je provedou půjčovnou kompenzačních pomůcek. V rámci exkurze získají studenti možnost seznámit se s tím, jak to chodí v neziskové organizaci a jak fungují sociální služby.

Pro studenty sociálních oborů také nabízíme možnost absolvování povinné praxe v našich střediscích sociálních služeb. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí sociálních služeb.

Všem žákům a studentům nabízíme možnost získat zkušenosti v rámci organizace akcí, které sdružení pořádá pro své klienty i pro širokou veřejnost. Rádi byste moderovali hudební festival, podíleli se na organizaci konference, prodávali výrobky zdravotně postižených, či se podíleli na zajištění sportovního dne pro hendikepované? Kontaktujte nás. Dobrovolnictví a užitečné zkušenosti jdou ruku v ruce.

Pokud byste chtěli zabavit děti milou aktivitou, nabízíme Vám možnost zorganizovat pro ně Rukodělné dílničky, v rámci nichž si budou moci v příjemném prostředí našeho Centra bez bariér vyrobit drobný dárek z ručního papíru, pedigu, keramické hlíny a dalších materiálů. Zvídavým umožníme také nahlédnout do keramické a textilní dílny, kde si budou moci prohlédnout keramickou pec, tkalcovský stav a další vybavení, či pracovní procesy jako barvení pedigu či glazování.

Podívejte se, jak u nás děti dokážeme zabavit.  

Informace o dalších jednorázových akcích naleznete na hlavní straně našich www stránek v sekci Připravujeme.

    

 

 

 

Základní škola Vidochov v Novopackém klášteře

Prevence proti úrazům, které pro základní školy dlouhodobě pořádá Život bez bariér, z.ú., školáky velmi baví. Užijí si dopoledne plné soutěží a hlavně získají základní informace v oblasti první pomoci. Dne 6. června 2024 navštívila Novopacký klášter Základní škola Vidochov. Celkem 28 dětí ve věku od 6 let do 12 let mělo připraveno bohatý program. V první části přivítal školáky místostarosta města Nová Paka mgr. Milan Pospíšil a ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková dětem představila aktivity a činnosti, které jsou zajišťovány lidem s postižením.

Mateřská škola Vidochov v Novopackém klášteře

Dne 5. června 2024 navštívila MŠ Vidochov Novopacký klášter. Život bez bariér, z.ú. připravil pro 13 dětí bohatý program. Formou pohádky poznaly historii kláštera. Měly možnost podívat se na studnu v rajském dvoře, vidět utajená schodiště a prozkoumat „poklady z půdy“. Dětem se velmi zalíbila omalovánka mnicha, kdy jejich úkolem bylo obrázek vymalovat tak, aby se jim mnich nejvíce líbil. Všechna jejich krásná díla jsou vždy vystavena v ambitu kláštera.

Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Kreativní dílnička pro děti ZŠ Pecka“ v Komunitním centru

V pátek 12. dubna 2024 navštívili Komunitní centrum Novopackého kláštera žáci 4. třídy základní školy z Pecky. Cílem aktivizačního dopoledne byla rukodělná výroba společně s klienty a pracovníky sociální rehabilitace. Děti vyrobily přáníčka z tapet ke Dni matek a navlékaly krásné náramky z korálků. Během návštěvy si děti prohlédly klášter a měly možnost získat informace o historii navštíveného objektu. Na závěr nákupem výrobků v našem klášterním obchůdku podpořily práci osob se zdravotním postižením, za což jim děkujeme.

 

Předškoláci v Komunitním centru Novopackého kláštera

Dne 20. března 2024 navštívila 1. Mateřská škola z Nové Paky Novopacký klášter. Školka v rámci projektu  „Rozvoj regionální identity“ uskutečnila s „Touláčkem“ vycházku do města a přijala pozvání do Komunitního centra v Novopackém klášteře. Součástí programu byla prohlídka kláštera očima dětí. Ředitelka Života bez bariér, z.ú. paní Jitka Fučíková pro děti připravila a přednesla dva příběhy: „Pohádka o mnichovi“ a „O hadrové babce“, na něž navázala soutěž, kdy dětem byly rozdány omalovánky mnicha.

Prevence proti úrazům - Zpravodaj ZŠ Komenského, Nová Paka

Prevence proti úrazům pro 7. ročníky

Dne 26.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 7. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije vozíčkářům“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila krátce činnosti organizace. Zakladatel organizace Josef Fučík vyprávěl přítomným vlastní příběh, že i na vozíku lze pracovat, cestovat a žít plnohodnotný život. Ukázal drobné pomůcky pro soběstačnost. Představil novinku elektrický invalidní vozík a jeho „vychytávky. Tématem byla i bezbariérovost ve městě a okolí.

Prevence proti úrazům pro 6. ročníky

Dne 20.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 6. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde ředitelka organizace Života bez bariér představila aktivity a činnosti organizace. Ukázala přítomným kompenzační pomůcky a drobnosti, které jsou pro osoby na invalidním vozíku důležité. Tématem diskuse byla i bezbariérovost ve městě.

Prevence proti úrazům pro 2. ročníky

Dne 18.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 2. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem s handicapem“, kde školitelé dětem přiblížili příběhy plné radostí i strastí. Přítomné upoutal i příběh z knihy Poselství novopackého klášterního mnicha, aby děti vnímali atmosféru prostor Novopackého kláštera.

Prevence proti úrazům pro 4. ročníky

Dne 14.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 4. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Prevence proti úrazům pro 3. ročníky

Dne 13.9.2023 se konala v komunitním centru skupinová aktivita pro žáky 3. třídy Základní školy, Komenského 555, Nová Paka  pod názvem „Prevence proti úrazům“. Život bez bariér, z.ú. připravil v Komunitním centru program jak vzdělávací, tak plný her. Hlavním tématem teoretické části bylo “ Jak se žije lidem na vozíku“, kde školitelé z řad vozíčkářů dětem přiblížili vlastní životní příběhy mnohdy plné radostí, ale i strastí. V rámci diskuse odpovídali na mnoho dotazů, kde děti zajímala doprava handicapovaných, bydlení, kultura.

Hudební a tvůrčí aktivity pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V rámci Hudebních a tvůrčích aktivit pro žáky I. a II. stupně ZŠ jsme dne 19. 6. 2023 připravili v komunitním centru Novopackého kláštera výtvarnou tvůrčí dílnu . S přihlášenými dětmi ze ZŠ Pecka - rozdělených do čtyř skupin - jsme vyráběli jednoduché výrobky, např. houpací loutku na plastovém víčku obnášející – vystřihování, lepení a malování; motýlky s křidélky z březové kůry – lepení a práce s přírodninou; rámeček s vyplétaným a zdobeným středem – motorika; práce s vlnou a zdobnými detaily – vystřihování lepení; navlékání korálků – tvary srdíček.

Zveme vás na předvánoční jarmark a dny otevřených dveří 20. - 21. 11. 2022

20. a 21. listopadu budou dveře Života bez bariér otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Na předvánočním jarmarku si můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen a sociálních služeb.

Pozvánka na Jarní jarmark a Den otevřených dveří

Pondělí v Životě bez bariér

v pondělí 29. 11. 2021 se konal druhý den, kdy jsme mohli veřejnosti a hostům ukázat a nabídnout naše krásné výrobky, které připravili nejen zaměstnanci keramické a šicí chráněné dílny, ale i klienti denního stacionáře nebo sociální rehabilitace. Byli jsme mile překvapeni, neboť kromě široké veřejnosti přijali pozvání významní hosté. Přijela také  zástupkyně firmy Vileda z Lázní Bělohrad a nakoupila dárečky pro své zaměstnance. Všem přítomným vůbec nevadila omezení typu respirátor nebo covid pas.

Stránky