Příprava na vystoupení

V pátek 6. dubna se konal společný nácvik vystoupení pod vedením paní Ivy Novákové z novopackého klubu Stonožka.

V rámci muzikoterapie se všichni zúčastnění kromě vlastního prožitku z této akce začali učit zcela novou píseň, kterou kromě zpěvu doprovázeli různými hudebními nástroji, jako bubny, tamburína, chrastítka, nebo dřevěné kastaněty. Že se jednalo o jedinečný prožitek je dobře patrné z následujících fotografií, které samozřejmě přikládáme.

Děkujeme tímto vynikající lektorce Ivě Novákové za ochotu něco nás naučit a také všem zúčastněným klientům a pracovníkům, kteří velkou měrou pomohli umocnit náš společný prožitek z této akce!