Přípravy vrcholí. Do kláštera na novopackých Hradčanech se nastěhuje stacionář

Bezmála osmnáct let života vložili manželé Fučíkovi do zdí památkově chráněného paulánského kláštera v Nové Pace. Objekt, jehož historie se po staletí pojila s péčí o zdraví, už brzy poslouží jako luxusní sídlo denního stacionáře pro lidi s fyzickým nebo mentálním postižením.

„Po úrazu, kdy jsem mohl hýbat pouze hlavou, jsem měl právě v těchto prostorách první fyzioterapie. Tady jsem se poprvé znovu pohnul,“ vypráví Josef Fučík, zakladatel neziskové organizace Život bez bariér, kterého úraz před čtvrtstoletím upoutal na vozík.

Stačil jeden neuvážený moment v roce 1998 a život rodiny Fučíkových se obrátil vzhůru nohama. Nejen, že se tehdy nevzdali, ale Josef s manželkou Jitkou začali spřádat plány, jak zlepšit situaci lidí s postižením a jinými znevýhodněními. V Nové Pace založili společnost Život bez bariér a od roku 2004 pomáhají ostatním překážky překonávat. Dali si cíl, který nejde plnit z obýváku rodinného domu. Proto opravili klášter.

Zdroj: Celý článek najdete: https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/klaster-nova-paka-hradcany-stacionar-novopacko-zivot-bez-barier.html