Půjčovna v Nové Pace

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek více než 13 let. Půjčovna byla založena díky daru několika mechanických vozíků paní Dagmar Havlové předsedkyní  Nadace VIZE 97. Od té doby má půjčovna více než 150 kompenzačních pomůcek  pro seniory nebo osoby s handicapem . Jsou určeny i těm, kteří prodělali úraz a potřebují k rehabilitaci motomed, mechanický nebo elektrický  vozík, chodítko, polohovací postel, různé koupelnové sety nebo i drobnosti jakými jsou sedátko do vany, podávatko,  dekubitní podložka. Půjčovnu pomůcek ročně využije více než 130 zájemců s okolí Nové Paky, ale i z celého Královéhradeckého a Libereckého  kraje, ale i jiných koutů ČR.

Půjčovna je projektem se vším všudy. Pomůcky potřebují  pravidelnou údržbu, různě se dle požadavku zájemce upravují, některé se demontují a montují na místě bydliště zájemce tzv. " na míru". Zajišťujeme i odvoz do místa bydliště.  K tomu aby půjčovna fungovala profesionálně je snahou Života bez bariér mít nejen funkční a účelné pomůcky, ale i vlastní zázemí na opravy. Půjčovna není sociální službou, není hrazena z žádných dotací, nájem za zápůjčku musí odpovídat možnostem těch, kteří pomůcku potřebují pro ulehčení jejich zdravotního stavu. Proto hledat podporu na udržení projektu není vůbec lehkou záležitostí. Je potřeba poděkovat těm, bez kterých by půjčovna nemohla být provozována.

Každým rokem je napsáno mnoho žádostí o finanční příspěvky, využity veškeré grantové programy a díky jim je tato půjčovna udržitelná.  Podařilo se  v průběhu roku 2018 rozšířit půjčovnu o nové pomůcky jakými jsou motomed od  Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Společnosti Duha - Nadace pro děti  postižené dětskou  mozkovou obrnou, matrace od Nadace Charty 77 - Konto bariéry, chodítka od Jednoty bratrské, elektrický vozík od dárce  z Teplic. Podařilo se ale i zajistit díky finančnímu daru z Lesy České republiky, s. p. novou svářečku na hliník a nerez.  Opravy, které si zajišťujeme svépomocí nebo externě jsou vcelku nákladnou položkou a díky dotacím  Královéhradeckého kraje, Nadaci Agrofert , Nadaci Charta 77 - Konto bariéry nebo finančními příspěvky  z obcí a měst Studenec, Nový Bydžov nebo Lázně Bělohrad lze náklady zčásti  pokrýt.  Úřad práce ČR  přispěl  částečně dotací na mzdu koordinátora půjčovny a  s pomocí veřejných služeb bylo zajištěno pravidelné čištění kompenzačních pomůcek.

Tato celoroční činnost však stojí za to, neboť výsledkem je spokojenost těch, kteří by bez pomůcky nemohli překlenout dobu, kdy jsou nemocní, po úrazu nebo handicapovaní.

                                                                                                                                                                                                                                               Jitka Fučíková