Realizace projektů na oživení kláštera má připravenou PPD

Projektový tým v rámci realizací 2 projektů z IROP „Centrum bez bariér II“ a „Komunitní centrum Nová Paka„ zasedá pravidelně každý měsíc. V lednu 2020 byl  dokončen archeologický průzkum. Výsledkem je zjištění nálezů např. původního opláštění studny, drobné úlomky původní keramiky, odhalení původní dlažby chodby v 2. nadzemním podpaží objektu kláštera. Nutné poznatky, týkající se projektů budou zahrnuty do prováděcí projektové dokumentace. Zpracovaná PPD bude připravena k předání ke konci února 2020. Tímto bude první část v termínu zajištěna a již nebude nic bránit pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Jitka Fučíková

Realizováno z Integrovaného regionálního projektu, dotace na projekt Komunitní centrum Nová Paka č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002421