Regionální setkání paraplegiků

CZEPA Česká asociace paraplegiků pořádala dne 31. 5. 2013 v Autokempu Buňkov, Břehy u Přelouče, regionální setkání, na jehož programu byly prezentace zúčastněných společností a organizací, cvičení a workshop, vše na téma „Co vás nejvíce trápí a co vás zajímá“. Zástupce občanského sdružení Život bez bariér, p. Fučík, představil aktivity a činnost sdružení a předvedl také speciálně upravený elektrický vozík vlastní výroby. Součástí jeho prezentace byla i ukázka speciálně upravené dodávky Ford Tranzit, kterou sdružení využívá pro přepravu osob s těžkým pohybovým omezením.