Řešení imobility řidičů na elektrickém invalidním vozíku

Dne 25. 7. 2018 navštívili Život bez bariér, z. ú.  v Nové Pace  Ing. Marian Jurečka,  1. místopředseda KDU-ČSL, současně poslanec PS Parlamentu ČR a Ing. Robert Šťastný z firmy AUREL logistic s.r.o. Hosté měli možnost prohlédnout si prostory Centra bez bariér  v Nové Pace a v nich  provozované sociální a navazující služby .

Hlavním cílem jednání  bylo  hledání řešení v rámci zajištění  a odstranění diskriminace řidičů na elektrickém invalidním vozíku. Z jednání vyplynulo několik navrhovaných možností, které by mohly být  řešením. Ty se pokusí poslanec PS Parlamentu ČR Marian Jurečka  postupně  projednat na vyšší úrovni.

Například:

1) dotace s motivačním prvkem na pořízení příspěvku na pořízení osobního vozu pro řízení z elektrického vozíku. Motivačním prvkem by byla např. návaznost na pracovní uplatnění zdravotně postiženého nebo zajištění péče o osobu blízkou.

2) 10 % finanční spoluúčast zdravotně postiženého na pořízení automobilu  ze stanovené ceny vozu (hranice ceny vozu by byla stanovena do 1,5 mil. Kč). Zbývající část vozu by byla hrazena státem. V současné době  je příspěvek max. 200.000,-Kč na pořízení osobního vozu. Pro skupinu zdravotně postižených na elektrickém vozíku je nedostačující.    

3) vypsání dotačního titulu na homologaci  placenou státem pro dodavatele osobních vozů.  Jednalo by se o vozy, které v ČR chybí. Byl by vybrán např. konkrétní typ, který by splňoval podmínky a parametry pro řízení z elektrického invalidního vozíku.

Zakladatel organizace Život bez bariér , z. ú. pan Josef Fučík již 7 let jedná s vládními představiteli o možnostech, které by zajistili pro řidiče  na elektrických vozících dostupná  osobní auta, které jsou ve světě standardem. Zatím se toto nepodařilo. Není řešením pouze úprava osobních vozů, ta je v ČR zajištěna několika dodavateli. Je dostačující pro řidiče na mechanickém invalidním vozíku. Není řešením pouze konverze, která je v ČR nově  dostupná (avšak cena vozu s konverzí je natolik vysoká, že vozíčkář řidič na elektrickém vozíku  na ni prostě nemá finance). Řidičů na elektrickém invalidním vozíku je v současné době cca 3 000, je však málo těch, kteří měli to štěstí a sehnali finance na úpravu většinou však dodávek, aby se stali soběstačnými  řidiči.

Velký dík patří panu Jurečkovi a panu Šťastnému, kteří osobně přijeli a touto problematikou jsou ochotni se zabývat.