Setkání, porady, spolupráce - DUBEN 2024

V měsíci dubnu se uskutečnilo několik setkání k navázání spolupráce, předávání zkušeností. Cílem bylo představit aktivity a činnosti Života bez bariér, z.ú. v sociální oblasti a  představit nabídky akcí v Komunitním centru. Nedílnou součástí jsou vždy komentované prohlídky zrevitalizovaného Novopackého kláštera.

Na začátku dubna 2024 navštívili ŽBB zástupci Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí s nabídkou navázání partnerství ve společném projektu. Byly řešeny i možnosti vzájemné spolupráce v oblasti společných činností a aktivit mezi oběma organizacemi.  Ve druhé polovině dubna Novopacký klášter navštívili zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, oddělení sociální práce. Cílem je od roku 2025 zařadit jednu ze sociálních služeb do sociální sítě Libereckého kraje a tím zajistit financování provozních nákladů, neboť Život bez bariér poskytuje sociální služby uživatelům z regionu Liberecka. Zároveň byla navázána spolupráce s vedoucí odboru sociálních věcí města Jilemnice.

 

Štítky: