Jiné

Setkání, porady, spolupráce - DUBEN 2024

V měsíci dubnu se uskutečnilo několik setkání k navázání spolupráce, předávání zkušeností. Cílem bylo představit aktivity a činnosti Života bez bariér, z.ú. v sociální oblasti a  představit nabídky akcí v Komunitním centru. Nedílnou součástí jsou vždy komentované prohlídky zrevitalizovaného Novopackého kláštera.

Štítky: 

Ocenění významných osobností Královéhradeckého kraje

Dne 16. dubna 2024 se konal Galavečer Královéhradeckého kraje v PETROF Gallery v Hradci Králové u příležitosti ocenění významných osobností regionu. Mezi oceněnými byla i Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z.ú. Byla oceněna medailí Královéhradeckého kraje za neutuchající vůli pomáhat lidem. Ocenění převzala od hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. V rámci galavečera byla příležitost setkat se s mnoha významnými osobnostmi regionu. S poděkováním přítomným Jitka Fučíková sdělila:

Společná jednání, setkání, spolupráce v Novopackém klášteře - 1. čtvrtletí 2024

V komunitním centru v klubovně a barokním sále se v 1. čtvrtletí roku 2024 konalo několik jednání a setkání. V pondělí 8. ledna 2024  se konalo jednání s dodavateli za účelem další etapy revitalizace Novopackého kláštera.
Dne 24.1.2024 se konalo společné neformální jednání zástupců Života bez bariér s Oblastní Charitou Jičín, kde bylo cílem navázat spolupráci a naplánovat společné akce v Novopackém klášteře.
Ve středu 7. února 2024 se uskutečnilo jednání se zástupci města Vrchlabí. Cílem bylo domluvit se na pořádání společných akcí v komunitním centrum.

Štítky: 

Výroční schůze Svazu tělesně postižených

Svaz tělesně postižených pobočka Nová Paka pořádal dne 12. března 2024 v Novopackém klášteře výroční schůzi za rok 2023, které se účastnilo téměř 60 členů. Kromě vlastního programu schůze, byla uspořádána komentovaná prohlídka. Zástupci Života bez bariér, z.ú. provedli účastníky prostory opraveného  kláštera. Kulturní program Svazu tělesně postižených zajistil p. Martin Lavický promítáním dokumentárního filmu „Už není toho dechu“,  který pojednává o životě v Podkrkonoší. V ambitu kláštera byla instalována fotografická výstava k tomuto filmu. Výstava fotografií bude k dispozici do 24.

Štítky: 

Porada zaměstnanců Života bez bariér, z.ú. dne 3.1.2024

Ve středu 3. ledna 2024 se sešli všichni zaměstnanci ŽBB, z.ú. v barokním sále Novopackého kláštera. Zhodnotili jsme hospodaření za rok 2023 a zároveň si vytyčili nové cíle, rozdělili si úkoly pro rok 2024 a připravili rozpočty a plány pro další období. Cílem je dosáhnout lepších výsledků než v roce 2023. Hlavní moto roku 2024 je „Profesionalizace ŽBB“.

Štítky: 

Zpěv vánočních koled na Denním stacionáři

V úterý 12. prosince 2023 dopoledne jsem se s pracovníky sociálních služeb (p. Dvořákem, pí. Rudolfovou a paní Krupkovou) sešla v budově kláštera v Nové Pace. S těmito pracovníky jsme v průběhu listopadu trénovali několik známých vánočních koled. Sálem se kromě libých hlasů klientů a pracovníků nesl lahodný zvuk čtyř kytar, historické zvonkohry, zobcové flétny, rolniček a trianglu.

Církevní svatba v Novopackém klášteře

S láskou vzpomínáme na náš nádherný svatební den, který se odehrál na konci září v Nové Pace. V 11:00 hodin už byli všichni naši blízcí shromážděni v krásném barokním sále Novopackého kláštera a čekali na nevěstu a ženicha. Náš církevní obřad mohl začít. Když jsem kráčela uličkou po boku svého tatínka, obklopena svými nejbližšími, a viděla jsem svého snoubence, jak na mě čeká před oltářem, neubránila jsem se slzám. Slzy radosti a dojetí se leskly i v očích našich blízkých. Krásné nové prostory Novopackého kláštera v ten den ožily a byly naplněny něčím výjimečným.

Štítky: 

Spolupráce s HENDIK.CZ

Na stránkách www.hendik.cz najdete několik výrobků, jejichž nákupem pomůžete hendikepovaným klientům Života bez bariér v Nové Pace, oddělení denního stacionáře B – uživatelé s Alzheimerovou chorobou.
Jedná se o textilní rukojeť, díky níž uživatelé snadno vystoupí z osobního auta. Dále o povlak na invalidní vozík a protiskluzovou podložku na křeslo, jejichž používání zajistí pohodlí a bezpečnost uživatelů.
Více informací na :

Tripartita v Novopackém klášteře

V úterý 28. listopadu 2023 představila Jitka Fučíková - ředitelka Života bez bariér, z.ú. Novopacký klášter zástupcům Tripartity svolané hejtmanem Královéhradeckého kraje, složené z orgánu municipality (kraje), zástupců odborů a zástupců zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Přípravné práce probíhaly 15 let a rozsáhlou přestavbou historický objekt prošel v letech 2017-2022. Nyní je určen pro provozování komunitního centra a sociálních služeb Života bez bariér, z.ú.

Cvičení hasičů v Novopackém klášteře

V pondělí 27. listopadu 2023 se JSDH Pecka zúčastnila společně s dalšími JPO taktického cvičení na požár kláštera v Nové Pace. Součástí cvičení bylo i vyhledávání osob za použití dýchací techniky nebo likvidace požáru nad klenbami historického objektu.

Schůzky, jednání, porady, zastupitelstva města, prohlídky

Prostory komunitního centra sklouží pro setkávání, porady týmu, kteří zajišťují komunitní aktivity v prostorách Novopackého kláštera. Prostory slouží i k jednání o organizaci akcí. Konkrétně se konala dne 24. 5. 2023 schůze osadního výboru, sociální výbor města Nová Paka a kulturní výbor v měsíci květnu. V červnu se konalo v sále Novopackého kláštera Zastupitelstvo města Nová Paka s účastí veřejnosti. Většinou jsou tyto akce spojeny s prohlídkou prostor komunitního centra Nová Paka s představením projektů Komunitní centrum Novopacký klášter.

Štítky: 

Muzejní noc v Novopackém klášteře

Součástí akce Muzejní noc vyvrcholil závěr akce v rajském dvoře a sále Novopackého kláštera. Bylo příležitostí široké veřejnosti ukázat prostory Novopackého kláštera, diskutovat na téma revitalizace kláštera. Cílem bylo představit aktivity komunitního centra, aby se informace dostaly do povědomí široké veřejnosti. Na závěr zástupce příspěvkové organizace města Nová Paka představila plány na revitalizaci další části kláštera.

 

Sportovec roku

Z ankety sportovec Nové Paky byli vyhodnoceni sportovci v kategorii dospělý, mládežník, družstvo dospělých, družstvo mládeže a legenda novopackého sportu. Dne 1. 6. 2023 se v sále Novopackého kláštera pořádala akce Sportovec roku, na které proběhlo vyhodnocení za rok 2022.

Štítky: 

MAS setkání valné hromady

Setkání zástupců MAS Brána do českého ráje, z. ú.

Dne 27. 4. 2023 se konalo setkání členů MAS Brána do Českého ráje, z. ú. Programem byla prohlídka revitalizace Novopackého kláštera. Při jednání byly představeny činnosti Života bez bariér, z. ú. a plánované akce v rámci komunitního centra. Byl představen samostatný projekt MAS Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje z. s., kterého je zapsaný spolek realizátorem. V rámci akce byl představen i vzdělávací film s tematikou příroda a ekologie.

Štítky: