Jiné

Církevní svatba v Novopackém klášteře

S láskou vzpomínáme na náš nádherný svatební den, který se odehrál na konci září v Nové Pace. V 11:00 hodin už byli všichni naši blízcí shromážděni v krásném barokním sále Novopackého kláštera a čekali na nevěstu a ženicha. Náš církevní obřad mohl začít. Když jsem kráčela uličkou po boku svého tatínka, obklopena svými nejbližšími, a viděla jsem svého snoubence, jak na mě čeká před oltářem, neubránila jsem se slzám. Slzy radosti a dojetí se leskly i v očích našich blízkých. Krásné nové prostory Novopackého kláštera v ten den ožily a byly naplněny něčím výjimečným.

Štítky: 

Spolupráce s HENDIK.CZ

Na stránkách www.hendik.cz najdete několik výrobků, jejichž nákupem pomůžete hendikepovaným klientům Života bez bariér v Nové Pace, oddělení denního stacionáře B – uživatelé s Alzheimerovou chorobou.
Jedná se o textilní rukojeť, díky níž uživatelé snadno vystoupí z osobního auta. Dále o povlak na invalidní vozík a protiskluzovou podložku na křeslo, jejichž používání zajistí pohodlí a bezpečnost uživatelů.
Více informací na :

Tripartita v Novopackém klášteře

V úterý 28. listopadu 2023 představila Jitka Fučíková - ředitelka Života bez bariér, z.ú. Novopacký klášter zástupcům Tripartity svolané hejtmanem Královéhradeckého kraje, složené z orgánu municipality (kraje), zástupců odborů a zástupců zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Přípravné práce probíhaly 15 let a rozsáhlou přestavbou historický objekt prošel v letech 2017-2022. Nyní je určen pro provozování komunitního centra a sociálních služeb Života bez bariér, z.ú.

Cvičení hasičů v Novopackém klášteře

V pondělí 27. listopadu 2023 se JSDH Pecka zúčastnila společně s dalšími JPO taktického cvičení na požár kláštera v Nové Pace. Součástí cvičení bylo i vyhledávání osob za použití dýchací techniky nebo likvidace požáru nad klenbami historického objektu.

Schůzky, jednání, porady, zastupitelstva města, prohlídky

Prostory komunitního centra sklouží pro setkávání, porady týmu, kteří zajišťují komunitní aktivity v prostorách Novopackého kláštera. Prostory slouží i k jednání o organizaci akcí. Konkrétně se konala dne 24. 5. 2023 schůze osadního výboru, sociální výbor města Nová Paka a kulturní výbor v měsíci květnu. V červnu se konalo v sále Novopackého kláštera Zastupitelstvo města Nová Paka s účastí veřejnosti. Většinou jsou tyto akce spojeny s prohlídkou prostor komunitního centra Nová Paka s představením projektů Komunitní centrum Novopacký klášter.

Štítky: 

Muzejní noc v Novopackém klášteře

Součástí akce Muzejní noc vyvrcholil závěr akce v rajském dvoře a sále Novopackého kláštera. Bylo příležitostí široké veřejnosti ukázat prostory Novopackého kláštera, diskutovat na téma revitalizace kláštera. Cílem bylo představit aktivity komunitního centra, aby se informace dostaly do povědomí široké veřejnosti. Na závěr zástupce příspěvkové organizace města Nová Paka představila plány na revitalizaci další části kláštera.

Štítky: 

Sportovec roku

Z ankety sportovec Nové Paky byly vyhodnoceni sportovci v kategorii dospělý, mládežník, družstvo dospělých, družstvo mládeže a legenda novopackého sportu. Dne 1. 6. 2023 se v sále Novopackého kláštera pořádalo akce Sportovec roku, kde byli proběhlo vyhodnocení za rok 2022.

Štítky: 

MAS setkání valné hromady

Setkání zástupců MAS Brána do českého ráje, z. ú.

Dne 27. 4. 2023 se konalo setkání členů MAS Brána do Českého ráje, z. ú. Programem byla prohlídka revitalizace Novopackého kláštera. Při jednání byly představeny činnosti Života bez bariér, z. ú. a plánované akce v rámci komunitního centra. Byl představen samostatný projekt MAS Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje z. s., kterého je zapsaný spolek realizátorem. V rámci akce byl představen i vzdělávací film s tematikou příroda a ekologie.

Štítky: 

Jiné

TEXT SE PŘIPRAVUJE!

Štítky: