Setkání s canisterapií

V pátek 31. 5. 2019 byli uživatelé sociálních služeb Života bez bariér, z. ú. pozváni k účasti na canisterapeutickém dopoledni v rámci canisterapeutického tábora, který pořádá zapsaný spolek Aura Canis, Šternberk v Rekreačním areálu u Pecky. A protože jsme se podobného programu zúčastnili již minulý rok, velmi jsme se těšili na setkání s pejsky. Díky pěknému počasí jsme si mohli užít letní dopoledne venku na čerstvém vzduchu. Věnovali se nám velmi přátelští psi a velmi milí lidé, majitelé psů, kteří připravují své miláčky pro výkon canisterapie nebo ji již vykonávají.  

Organizátoři si pro nás připravili krásný program. Uživatelé se seznámili s různými rasami a typy psů, dostali se do přímého kontaktu s nimi a vyzkoušeli si některé složitější aktivity. Díky připravenosti přítomných psů k terapii se i pro uživatele, kteří se běžně psů bojí, nebo je nemají rádi, stalo dopoledne novou příjemnou zkušeností se setkáním se psy.

Děkujeme za pozvání a za péči všem, kteří se nám tento den věnovali. Pro nás to bylo krásné dopoledne. Fotogalerii najdete zde

Organizace Aura Canis, z. s.  vznikla v roce 2006 za účelem zkvalitnění života osobám sociálně nebo zdravotně znevýhodněným prostřednictvím zooterapie a expresivních terapií; za účelem podpory, rozvoje vzdělanosti a popularizace zooterapie. Činnost spolku zahrnuje působení zooterapeutických týmů ve školských, sociálních, zdravotních zařízeních, v rodinách u osob s postižením a u osob sociálně znevýhodněných. Spolek se zabývá výchovou dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, pořádáním přednášek, osvětovou činností a vzdělávání v oblasti zooterapie. Důležitou činností spolku je pomoc při výcviku canisterapeutických psů a při přípravě canisterapeutů; pomoc při výběru a výchově felinoterapeutických koček a přípravě felinoterapeutů; pořádání zkoušek psovodů a psů pro canisterapeutickou činnost, pořádání zkoušek majitelů koček a koček pro felinoterapeutickou činnost.