Sexualita a vztahy lidí s postižením

Pojem sexualita je pro mnohé "velkou neznámou". V podstatě ani pořádně mnozí z nás nemají zcela jasno co tento pojem vlastně znamená a co je jeho obsahem. Život bez bariér, z. ú. v Nové Pace uspořádal  dne 28. 3. 2019 školení a pozvání  přijal Petr Eisner Dis - lektor, konzultant a odborný poradce v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením.   

Popravdě 8 hodin školení zdaleka nestačilo k tomu, abychom za léta nevědomosti  prozřeli a pochopili, že sexuální zdraví je součástí zdraví nejen lidí zdravých, ale i lidí s postižením. Sexualita je široký pojem, lze jej definovat že se jedná o pohlavní určení každého člověka, ze kterého vyvstávají jednotlivé sexuální potřeby . Sexualita určuje širokou škálu lidského chování např. v oblastech intimity, důvěry, sexu a lásky. Jedná se souhrn tělesných, citových, rozumových i společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky.

Je důležité, aby pracovníci v sociálních službách sexualitu neboli pohlavnost správně pochopili, aby pochopili potřeby klientů např. s mentálním postižením.  Je velkým přáním, aby podobných školení či přednášek tohoto typu bylo více pro rodinné příslušníky mající v rodině osobu s mentálním postižením.  Je velkým přáním, aby bylo více školitelů a odborníků, kteří by celé společnosti dokázali objasnit  "mnoho otazníků"  co slovo sexualita znamená.
Jitka Fučíková