Slavnostní otevření Clubu Gentlemanů

Jednou z novinek, kterou nabízí sociální služba Denní stacionář v naší organizaci Život bez bariér je Club Gentlemanů, který se koná každý čtvrtek od 9 do 15 hodin.

Klub je určen především pro seniory, pro osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením a cílem tohoto klubu je odstranění pocitu samoty a dopomoc při začlenění se do společenského života.

Během slavnostního čtvrtečního zahájení 3. 5. 2018 panovala dobrá atmosféra, nechybělo ani občerstvení a  společenské oblečení v duchu slavnostní události.

Bližší informace získáte www.zbb.cz, nebo na telefonu 727 952 639.

                                                                                                                                          Milan Pešta