Denní stacionář - Oddělení B (Lady Club a Gentleman Club)

Květen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Jeden z nejkrásnějším měsíců v roce jsme zahájili výletem do cukrárny ve Staré Pace, kam rádi jezdíme na kávu a dobrý zákusek. O pár dní později jsme vyjeli do zahradnictví Kruh v Roztokách u Jilemnice, abychom nakoupili sadbu květin a zeleniny na naši terasu. Dne 12. května byl Svátek matek, takže jsme vyráběli přáníčka a malovali obrázky s tématikou tohoto svátku.

Exkurze studentů z Hořic v Novopackém klášteře

V pátek dne 17. května 2024, za účelem možné praxe, navštívili Novopacký klášter studenti střední školy z Hořic, kteří studují obor Ošetřovatel / Ošetřovatelka.

Záměrem bylo studentům představit Život bez bariér, z.ú. a obeznámit je s činnostmi, které organizace provozuje. Studenti měli možnost projít si prostory sociálních služeb a poznat, jaké konkrétní služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace a Denní stacionář -  Oddělení A i B (Lady Club a Gentleman Club) nabízí.

„Umíme se bavit napříč generacemi“

Dne 15. května 2024 proběhl v Novopackém klášteře první ročník „Umíme se bavit napříč generacemi“ pro účastníky od 0 do 100 a více let ve spolupráci Života bez bariér, z.ú. a Oblastní charita Jičín - Centrum SASanka.
Každý, kdo se zúčastnil aktivit (házení na cíl, třídění odpadků, luštění rébusů, vylov si svůj bonbónek, skládání puzzle, jízda na mechanickém vozíku okolo kuželů) dostal odměnu a v barokním sále Novopackého kláštera bylo připravené občerstvení. Počet soutěžících byl úctyhodných 93.

Duben 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akce měsíce se uskutečnila sice až koncem dubna, ale o to víc jsme se všichni na Čarodějnice těšili a připravovali se na ně předem, např. výrobou kostýmů a dekorací. Akce proběhla na terase Novopackého kláštera ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín, centrem SASanka. Součástí čarodějnického dopoledne byly různé soutěže a nechyběla ani odměna ve formě malého občerstvení.

Slet čarodějnic a čarodějů v Novopackém klášteře

Ve středu 24. dubna 2024 proběhla v Novopackém klášteře úžasná akce. Zaměstnanci a uživatelé se tento den stali čarodějnicemi a čaroději. V prostorách se konaly čarodějnické disciplíny, vtipně připravené pro rychlost, zručnost, paměť a všichni se úžasně bavili. Nechybělo občerstvení, které připravili pracovníci sociálních služeb ze surovin z potravinové banky. Na přípravě a organizaci se podílely i studentky vykonávající praxi v sociálních službách, které se akce také zúčastnily a aktivně pomáhaly u připravených čarodějnických disciplín pro klienty.

Březen 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

S prvními březnovými dny přichází více sluníčka  a tím i více energie na aktivity uvnitř i venku. Tento měsíc zahajujeme procházkami a návštěvou cukrárny. Povídáme si o zahradničení, o tom co se vysévá na jaře, připravujeme květináče na sázení květin atd.  Díváme se na pohádky a filmy, které si uživatelé vyberou, luštíme sudoku, křížovky, děláme kvízy, testy. Také pravidelně zapisujeme počasí. Vzhledem k tomu, že se blíží jaro a s ním i Velikonoce, vyráběli jsme výzdobu, uklízeli a připravovali vše na Velikonoční jarmark, který probíhal v areálu Novopackého kláštera ve dnech 23. - 24.

„Autorské čtení Nadi Hamanové“

Ve čtvrtek 14. března 2024 nás navštívila spisovatelka a obyvatelka nedaleké Pecky, paní Naďa Hamanová,  autorka knihy „Poselství novopackého klášterního mnicha“. Paní Hamanová líčí příběhy mnicha, který  vypráví, jaký vliv měl řád paulánských mnichů na život tamních občanů města Nová Paka.

Promítání filmu "Jestřabí žena"

Ve středu 6. března 2024 proběhlo v barokním sále Novopackého kláštera promítání filmu „Jestřábí žena“, kterého se zúčastnili uživatelé sociální rehabilitace i obou oddělení denního stacionáře. Po filmové produkci následovalo drobné občerstvení. Diváci si mohli pochutnat na popcornu nebo různých cukrovinkách. Akce se po všech stránkách vydařila a budeme se těšit na další promítání.

 

Únor 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Hlavní akcí tohoto měsíce byl masopust. Uživatelé si připravili vlastnoručně vyrobené masky v podobě domina a zúčastnili se všech připravených aktivit. 
Masopustu se zúčastnili uživatelé denního stacionáře i sociální rehabilitace. Spolupráce obou oddělení se krásně doplňovala. Každý si mohl vyzkoušet různé soutěžní disciplíny, které byly zaměřeny na kognitivní funkce (postřeh, koncentraci, pozornost, jemnou motoriku). 

MASOPUST V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Začátkem února připravili pracovníci sociálních služeb pro naše klienty masopust. Sešli jsme se ve čtvrtek 8. února dopoledne v budově denního stacionáře A, abychom si zahráli hry a připomněli si význam tohoto svátku. Uživatelé se dozvěděli, že historicky je masopust považován za svátek, kdy bylo potřeba dosyta se najíst, protože po něm následoval čtyřicetidenní půst a navazující Velikonoce. Na masopust jsme se připravovali již několik dní předtím, kdy jsme za pomoci výtvarné metody eukanistika vyrobili masopustního maskota. Od rána bylo ve stacionáři rušno, protože jsme si oblékali masky.

Leden 2024 na Denním stacionáři B (Lady Club a Gentleman Club)

Naši senioři začali nový rok vyprávěním o uplynulých vánočních svátcích a o tom, jak strávili Štědrý den nebo Nový rok. Rovněž jsme si připomněli pranostiky na leden a seznámili se s novou posilou našeho týmu. Společně jsme začali vytvářet meteorologické záznamy teplot. Začátkem měsíce jsme rovněž vyrazili autobusem do Biografu Český ráj v Jičíně na film „Tancuj, Matyldo“.

Vánoční posezení 2023

Tak, jako každý rok, i na konci roku 2023 proběhla vánoční posezení a rozloučení se starým rokem. Setkání uživatelů sociální rehabilitace proběhlo 13. prosince 2023 v Barokním sále Novopackého kláštera. Součástí programu byly vánoční koledy, nadělování vánočních dárků a promítání filmu na přání. Občerstvení si zajistili uživatelé sami díky surovinám z potravinové banky, které byly použity na výrobu vánočního cukroví. Hlavní akce předvánočního období se uskutečnila ve čtvrtek 14.

Zpěv vánočních koled na Denním stacionáři

V úterý 12. prosince 2023 dopoledne jsem se s pracovníky sociálních služeb (p. Dvořákem, pí. Rudolfovou a paní Krupkovou) sešla v budově kláštera v Nové Pace. S těmito pracovníky jsme v průběhu listopadu trénovali několik známých vánočních koled. Sálem se kromě libých hlasů klientů a pracovníků nesl lahodný zvuk čtyř kytar, historické zvonkohry, zobcové flétny, rolniček a trianglu.

Listopad 2023 - Denní stacionář B (Lady Club a Gentleman Club)

I v listopadu jsme pokračovali v projektu „Naše města“ a představili jsme si Starou Paku, Jičín, Jilemnici, kam jsme také vyrazili společně s dalšími odděleními Života bez bariér, abychom ochutnali vynikající kávu nebo zákusek a chlebíčky.

Aranžovali jsme betlém v prostorách kláštera, kreslili sněhuláky, vytvářeli andílky a vánoční dekorace nebo si zazpívali vánoční koledy, abychom si připomněli nadcházející vánoce. Koncem měsíce se v areálu ŽBB, z.ú. konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, na kterém jsme také nemohli chybět.

Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou

Dne 10.11.2023 se v rámci „Týdne vzdělávání dospělých“ konala v barokním sále přednáška s názvem „Praktické zásady pomoci osobám pečujícím o osobu blízkou“.  Přednášející Mgr. Věra Dejmková, vedoucí sociálních služeb Źivota bez bariér z.ú. Nová Paka a Bc. Pavlína Krausová seznámily posluchače se systémem dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi. Osoby pečující se dozvěděly, jaká dávky lze čerpat, kam se mohou obrátit pro pomoc a jak nejlépe zabezpečit osobu blízkou. Součástí přednášky byla i ukázka kompenzačních pomůcek, které jsou v ŽBB klientům k dispozici.

Stránky