Slavnostní předání nových vozů pro Konto Bariéry

Dne 23. 3. 2023 v hypermarketu Globus Praha Zličín byly organizacím Životu bez bariér z. ú,  MCU Koloseum a Otevřená OKNA předány nové vozy značky FORD. Všechny organizace i zástupci Života bez bariér měli možnost Nadaci Charty 77, zástupcům Globus Zličín poděkovat a představit činnost organizace, poslání či vize do budoucna. Ford Tourneo Connet je „autem splněných přání „pro naše zaměstnance a klienty, jak uvedla ředitelka Jitka Fučíková. Upřesnila, že organizace provozuje denní stacionář i pro klienty i s Alzheimerovou chorobou či demencí. Na chvilku se vrátit v čase, podívat se na místa, kde dlouho nebyli, či o kterých často někteří klienti hovoří, je pro mnohé splněným snem. Auto bude využito i pro další činnosti organizace, neboť Život bez bariér má další aktivity, kde se bez vozu tohoto typu neobejde.  

O předání vozu, byl napsán článek ze strany KONTO BARIÉRY, který si můžete přečíst zde

Vážíme si vstřícnosti Nadace Charty 77, která Život bez bariér dlouhodobě podporuje a je pro neziskovou organizaci velkým přínosem.