Sociální služby dnešní doby

Současná doba nepřeje kontaktům mezi lidmi. Obavy scházet se, plánovat aktivity a činnosti ve skupinách je složité. V Životě bez bariér z. ú. v Nové Pace díky veškerým hygienickým opatřením jsou sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace dobrým útočištěm. Denní stacionář je registrovanou službou pro osoby s různým druhem zdravotního postižení, přesto pod dohledem pracovníků sociálních služeb není o příjemné aktivity nouze. Procházky na čerstvém vzduchu, lehké pracovní činnosti v menší skupině nebo individuální práce přináší klientům pocit bezpečí a dobře prožitého dne. Je logické, že výlety, či setkávání spřátelených organizací není možné, ale lze vymyslet spoustu náhradních řešení, které vedou ke spokojenosti našich klientů. I v sociální rehabilitaci, která je bezplatnou registrovanou sociální službou veškeré aktivity pokračují bez problémů. Jedná se převážně o individuální práci s klientem podle nastaveného plánu každého z nich a mnohdy je vidět, že klienti jsou rádi, že nejsou uzavřeni ve svých domovech, psychicky nestrádají sledováním reportáží v televizi, které jsou mnohdyvelmi depresivní. Při troše dobré vůle se nechá zvládnout bezpečné provozování sociálních služeb. Další nabízenou sociální službou je je odborné sociální poradenství. Poradenství v terénu, poradenství pomocí telefonického poradenství, pomocí emailu mnohým pomůže řešit problémy i na dálku. Tématem dnešní doby jsou finance, žádosti o invalidní důchody, příspěvky na péči, kompenzační pomůcky, bezbariérovost.

Cílem bezpečného zajištění sociálních služeb je mít dostatečné ochranné prostředky, desinfekce, které máme díky dárcům.Cílem je pravidelné testování, zde hledáme možnosti. Konečným cílem je očkování, které bude postupné, ale budeme věřit, že doba sociálních kontaktů, výletů nejen po České republice, sportování, kulturních zážitků zase přijde.

Volné kapacity v sociálních službách jsou ještě k dispozici, uvítáme další zájemce, neboť jsou pro rok 2021 připraveny kurzy vaření, kurzy na téma hygiena, pěstování bylinek, silniční doprava, výroba drobných upomínkových předmětů z různých materiálů. Pro seniory je v našem Centru bez bariér připraven retro koutek s televizí, knihovničkou s předpokladem příjemně prožitého dne, kdy člověk není sám.

Poznámka autora_ Fotografie jsou z průběhu roku 2019 až 2020, jak z období pandemie tak mimo období pandemie.

Jitka Fučíková