SOUBOJ SOCIÁLNÍ REHABILITACE A DENNÍHO STACIONÁŘE

sociální rehabilitace a denní stacionář soupeřil v ikuželníku, který se konal 4. 8. 2017 na terase v ŽBB (Života bez bariér). Proti sobě nastoupila družstva – VOTROCI, HOUSKY, BERUŠKY, SOCIO a BOLESLAVÁCI. Prvenství patřilo Boleslavákům. Sportovní nasazení bylo veliké a počasí přálo. Těšíme se na další turnaj. Všem patří velká gratulace.

 

Co je Ikuželník?

Integrovaný závěsný kuželník je týmový sport pro čtyři hráče. Hráči v týmu mohou být jak lidé s těžkým fyzickým handicapem nebo s mentálním postižením, tak i lidé zcela zdraví. Smyslem tohoto sportu je shodit za svůj tým co nejvíce kuželek (získat co nejvíce bodů). Soutěží se ve dvaceti „hodech do plných“ (po každém hodu se opět kuželky postaví) a ve dvaceti “hodech dorážkových“ (kuželky se znovu postaví, až když je sražena poslední kuželka).

Fotoreport z ikuželníku najdete zde