Spolupráce s Úřadem práce České republiky

V pátek 9. 6. 2017 přivítali zástupci Života bez bariér, z.ú, 20 pracovníků Úřadu práce České republiky z pracovišť Jičín, Nová Paka a Hořice v novopackém Centru bez bariér. Pozvaní pracovníci ÚP zajišťující agendu Státní sociální podpory, Hmotné nouze, Příspěvku na péči, Zprostředkování zaměstnání a Dávek pro osoby se zdravotním postižením. Cílem setkání bylo navázání spolupráce. Život bez bariér  zajišťuje pro osoby se zdravotním postižením a seniory v regionu tyto registrované sociální služby - odborné sociální poradenství (i pro osoby pečující – osoby v krizi), sociální rehabilitaci a denní stacionář. Pracovníci ÚP byli informováni především o službě sociální rehabilitace, k dalším obdrželi informační materiály. Všichni přítomní měli možnost prohlédnout si prostory organizace a seznámit se s její celkovou činností. V diskuzi byly projednány důležité body spolupráce, které by mohly být pro osoby se zdravotním postižením přínosem. Navazující setkání se bude konat dne 15. 6. v Jičíně v prostorách Úřadu práce a 16. 6. v Nové Pace v opět v prostorech Života bez bariér.